$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 18-07-2019 | 10:59GMT+7

Huyện Ba Vì (Hà Nội): Thực hiện tốt chính sách người có công

TBV - Ba Vì là huyện miền núi phía Tây của thủ đô Hà Nội; là huyện có địa bàn rộng trên 40 km2, dân số trên 28 vạn người, gồm 3 dân tộc Kinh, Mường, Dao. Là đơn vị Anh hùng LLVTND. Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ba Vì vốn có truyền thống anh dũng kiên cường trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, cũng chính vì vậy số người có công với cách mạng cũng như các liệt sỹ, thương binh trong huyện, các đối tượng chính sách có liên quan là rất lớn.
Toàn huyện có 4.741 người có công, thân nhân liệt sỹ, hoạt động kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Để thực hiện tốt chính sách đối với người có công, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), ngay từ đầu năm, Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Ba Vì đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng, triển khai kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 27/2/2019 tới tất cả các ban ngành, đoàn thể và tới 31xã, thị trấn trong huyện với mục đích cụ thể nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Đặc biệt là quan tâm đến thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động thiết thực trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa với người có công, thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, đảm bảo thực hiện tốt hai nội dung yêu cầu cụ thể là: Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Đảng, nhà nước với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công, nâng cao hiệu quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của các đối tượng chính sách. Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả mang tính xã hội hóa cao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 
 

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Ba Vì, Hà Nội.

Về kết quả thực hiện, những năm gần đây và 6 tháng đầu năm 2019 của huyện Ba Vì là rất đáng khích lệ, hàng năm công tác vận động xây dựng qũy đền ơn đáp nghĩa của huyện đạt từ 1,2 đến 1,6 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm nay quỹ này cũng đã đạt được gần 500 triệu đồng, Huyện đã tiến hành trao tặng 15/15 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho đối tượng chính sách với mức 3 triệu đồng/1sổ.

Về hỗ trợ xây dựng, tu sửa nhà cho đối tượng người có công đựợc huyện Ba Vì quan tâm đặc biệt, năm 2017 đã hỗ trợ xây sửa đựợc 291 căn nhà, năm 2018 xây sửa 14 nhà và từ đầu năm đến nay xây sửa được 4/10 căn nhà. Về thực hiện điều dưỡng luân phiên đối với người có công, 6 tháng qua huyện Ba Vì đã đưa đi điều dưỡng tại trung tâm được 374/834 trường hợp, phấn đấu đến hết năm sẽ đưa điều dưỡng đạt 1.838 người.

Thực hiện chăm sóc chu đáo đời sống vật chất, tinh thần đối với 20/20 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hiện đang sinh sống tại 15 xã, thị trấn trong huyện với mức kinh phí từ 700 ngàn đồng trở lên/1người /1tháng. Một số đơn vị, địa phương tiêu biểu trong thực hiện chính sách Thương binh, liệt sỹ, chăm sóc người có công và hoạt động đền ơn đáp nghĩa những năm gần đây gồm có Công ty cổ phần Ao vua, năm 2018 đã hỗ trợ xây dựng 10 nhà tình nghĩa trị giá 40 triệu đồng/1căn nhà, các xã Vạn Thắng, Phú Sơn, Tản Hồng, Thái Hòa, Tiên Phong, Sơn Đà... Là những địa phương hoàn thành tốt công tác xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa,thực hiện tốt công tác TBXH. 

Đến xã nào trên địa bàn huyện Ba Vì vào thời điểm này chúng ta cũng thấy những công trình nghĩa trang liệt sỹ được xây dựng, tu sửa trang nghiêm cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.Có thể nói việc thực hiện chính sách đối với người có công, thân nhân liệt sỹ, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” của huyện Ba Vì những năm qua đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên của toàn Đảng toàn dân, toàn xã hội. Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày TBLS, huyện Ba Vì tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu chương trình công tác TBXH đã đề ra từ đầu năm, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, những việc cụ thể huyện Ba Vì sẽ làm là tổ chức thăm và tặng quà cho 9 đối tượng tiêu biểu tại 3 xã Phú Châu, Cam Thượng, Sơn Đà, Tổ chức dâng hương tri ân Đài tưởng niệm liệt sỹ tại trung tâm huyện, tổ chức cho các xã dâng hương tại 29 nghĩa trang liệt sỹ trên toàn huyện, thực hiện thật tốt các chế độ chính sách thăm, tặng quà, hỗ trợ người có công, chính sách đối với thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ trong tháng 7/2019, Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Vì trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.
Bài và ảnh Phạm Trường Sơn