$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 01-08-2019 | 10:28GMT+7

Xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang): Điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

TBV - Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội phát triển trên địa bàn xã Thái Sơn được giữ vững.
Việc thực hiện cơ giới hóa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp được thực hiện có hiệu quả góp phần giải phóng sức lao động của con người, nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao tiếp tục được nhân ra diện rộng. Thế mạnh về nuôi trồng thủy sản của địa phương được phát huy đem lại thu nhập lớn cho người dân góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân của địa phương.

Công tác giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực so với năm học trước. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng, dạy tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Danh hiệu trường chuẩn quốc gia được giữ vững tại 03 nhà trường. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được nhân dân đồng tình ủng hộ, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến rõ rệt. 
 

Sự nghiệp thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ phát triển mạnh ở cả 5 thôn. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt, bám sát vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh phòng bệnh, dân số KHHGĐ thường xuyên được quan tâm, chất lượng được nâng lên. Công tác xóa đói nghèo giải quyết việc làm cho người lao động và các chính sách xã hội luôn được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn được cải thiện rõ rệt.
 

Trụ sở UBND xã Thái Sơn.
 

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện tốt. Việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì thực hiện thường xuyên và giải quyết kịp thời. Công tác dân vận và việc thực hiện quy chế ở cơ sở tiếp tục được phát huy trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Có được những kết quả trên là do sự quan tâm của huyện ủy HĐND-UBND và các phòng ban của huyện; sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của nhân dân địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

UBND xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch đến các ban, ngành, cán bộ, công chức chuyên môn và các thôn, đồng thời thường xuyên kiểm tra, năm bắt tình hình kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu nên việc thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao. Trong công tác chỉ đạo UBND xã có sự phân công cụ thể rõ ràng nên đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, ý thức và tinh thần trách nhiệm của các thành viên và các ngành chuyên môn.

Phát huy những thế mạnh của địa phương, khắc phục khó khăn, sự ủng hộ của nhân dân, Đảng ủy, hội đồng nhân dân, UBND xã Thái Sơn quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.
Bài và ảnh Đào Mạnh Hiệp