$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ tư, 28-08-2019 | 14:27GMT+7

Xã Hoài Châu Bắc huyện Hoài Nhơn (Bình Định): Hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020

TBV - Thực hiện chủ trương của huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoài Nhơn về việc xây dựng Hoài Châu Bắc trở thành xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào năm 2020. ông Trần Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay, ngoài việc thường xuyên nâng cấp các tiêu chí, xã tích cực phối hợp với các ngành chức năng của huyện hoàn thành thủ tục để tiến hành bê tông nhựa tuyến đường từ Bưu điện Đồi 10 nối liền với xã Hoài Châu dài 2 km, tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng. Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị huyện khảo sát lập dự toán đầu tư lắp đặt hệ thống điện trang trí, biển báo giao thông trên tuyến đường phía Tây tỉnh qua địa bàn xã dài 1 km, kinh phí 500 triệu đồng.
Kết quả xây dựng Nông thôn mới

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn xã Hoài Châu Bắc trong 3 năm qua (2016-2018), tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt được kết quả khá toàn diện, diện mạo nông thôn được đổi mới. 

Hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được xây dựng, nâng cấp. Phát triển sản xuất, tăng thu nhập và giảm nghèo cho người dân được quan tâm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,41 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,94%. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn được giữ vững.

Về Giao thông: Giai đoạn 2016-2018 xã đã đầu tư xây dựng 9,5 km đường bê tông giao thông nông thôn, cứng hóa đường nội đồng: 2,3 km với tổng kinh phí: trên 4,8 tỷ đồng (Nâng tổng số km đường bê tông lên: Đường xã: 15,55km, đạt 100%; Đường thôn: 26,44 km, đạt 100%; đường xóm: 19,37km, đạt 86,57%); Về Thủy lợi: Số kênh mương chính do xã quản lý có 34,51km, đã tiến hành bê tông hóa 5,67 km kênh mương, tổng kinh phí 5,7 đồng, nâng tổng số km bê tông kênh mương hiện nay lên 24,8 km đạt 71,86%; Về cơ sở vật chất văn hóa: Đầu tư xây dựng cổng xã văn hóa, trang bị đèn LED hiện đại, kinh phí: 660 triệu đồng; xây dựng tường rào sân vận động xã khang trang, sạch đẹp, kinh phí: 567 triệu đồng...
 

UBND xã Hoài Châu Bắc.

Điểm sáng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018 tại xã Hoài Châu Bắc chính là phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

Cụ thể, xã đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho người dân, như quy hoạch và thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng tiên tiến sử dụng các giống có năng suất cao, chất lượng tốt để sản xuất, gắn kết chặt chẽ 4 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp) để thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, nâng cao kỹ thuật sản xuất và tăng cường đầu ra cũng như hỗ trợ vật tư giống, phân bón để người dân thực hiện sản xuất được thuận lợi. Trong chăn nuôi xã tập trung phát triển đàn bò lai sinh sản, hỗ trợ lãi suất để người dân tiếp cận nguồn vốn vay, đầu tư phát triển sản xuất để tăng thu nhập ổn định cho hộ gia đình.

Qua đó, cơ cấu kinh tế đã có những chuyển biến theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chiếm 68%, nông lâm nghiệp chiếm 32%.  Kết quả đến cuối năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã Hoài Châu Bắc đạt 31,3 triệu đồng/người/năm, năm 2018 đạt 40,41 triệu đồng/người/năm.
 

Ông Trần Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Hoài Châu Bắc.
 

Kinh tế phát triển, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm mạnh. Ông Trần Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Hoài Châu Bắc, cho biết: Nhờ triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn xã trong thời gian như: Mô hình hỗ trợ lãi suất vốn vay mua bò sinh sản, ngân hàng bò quỹ Thiện Tâm, đào tạo nghề… nhờ đó mà các hộ thoát nghèo đạt cao. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,93%, đến cuối năm 2018 hộ nghèo còn 58 hộ, chiếm tỷ lệ 1,94%.

Một điển hình nữa trong phát triển kinh tế tại xã Hoài Châu Bắc giai đoạn 2016-2018 chính là đã xuất hiện những Hợp tác xã Nông nghiệp, Hợp tác xã sản xuất có sự thay đổi mạnh từ nhận thức cho đến cách thức những tổ chức sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nổi bật là Hợp tác xã sản xuất đá xây dựng Bình Đê đã mở rộng sản xuất đa ngành nghề, như: Khai thác đá xây dựng các loại, sản xuất gạch, ngói không nung, nước uống đóng chai, xây dựng công trình, dịch vụ vận tải... tạo việc làm cho lao động địa phương và tăng thu nhập cho HTX và xã viên. 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 tại xã Hoài Châu Bắc cũng ghi nhận những kết quả đáng khích lệ trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Với việc thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi của NHCSXH đối với các đối tượng chính sách xã hội. Ban giảm nghèo xã đã phối hợp với các Tổ chức chính trị xã hội của xã củng cố các Tổ tiết kiệm và vay vốn theo hướng dẫn của NHCSXH. Tiếp tục thực hiện uỷ thác, tín chấp để các đối tượng thuộc diện có điều kiện tiếp cận vay vốn với lãi suất ưu đãi, để đầu tư kinh doanh sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo: Tổng dư nợ vốn vay đến nay là 15.433,5 tỷ đồng với 517 hộ vay.

Cùng với đó, xã còn tiến hành công tác hỗ trợ người nghèo trong giáo dục và đào tạo. Cụ thể, các trường học trên địa bàn thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Hàng năm từ nguồn xã hội hóa, thông qua Hội khuyến học xã đã kịp thời giúp đỡ, khen thưởng cho 624 em học sinh nghèo vượt khó với giá trị 41.690.000đ. Đề nghị cấp trên và các tổ chức cấp học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, hỗ trợ ưu đãi học tập cho 1 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua chương trình “Cặp lá yêu thương” với số tiền hỗ trợ hàng tháng là 500.000 đồng. 

Xây dựng xã NTM nâng cao  

Chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM nâng cao, ông Trần Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã tiếp tục xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; phát triển nông thôn theo quy hoạch; xã hội dân chủ, ổn định; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo đảm; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đến cuối năm 2020, xã Hoài Châu Bắc được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Để làm được như vậy, xã cần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM. Trong đó, cần chú trọng các chỉ tiêu: Về Giao thông cần tiếp tục nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường hiện đang xuống cấp, mở rộng các tuyến đường trục xã; bê tông tuyến đường thôn, cứng hóa đường xóm đạt 100%; cứng hóa đường nội đồng đạt trên 100%; Về thủy lợi: Tiếp tục kiên cố hóa kênh mương đã rà soát theo kế hoạch; xây dựng, nâng cấp lại các công trình thủy lợi đã xuống cấp; Về hộ nghèo: phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 0,5 lần trở xuống so với mức quy định; Về y tế: Đầu tư xây dựng mới trạm y tế xã theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, 100% người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu và thụ hưởng các dịch vụ y tế; Văn hóa: phấn đấu 100% số thôn đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thu hút tối thiểu 60% số người dân tham gia; Về Môi trường: Có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung đảm bảo cung cấp nước sạch cho tối thiểu 80% hộ dân trên địa bàn toàn xã; 100% hộ gia đình trong xã được sử dụng nước sạch theo quy định; lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã được thu gom và xử lý theo đúng quy định 70% trở lên…

ông Trần Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Hoài Châu Bắc cho biết: Trong thời gian tới, cần phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã về hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ sở phục vụ giáo dục, y tế, môi trường, công trình trang thiết bị phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa, thể thao… Nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp của nhân dân ; Thứ hai, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập giảm nghèo bền vững cho người dân; Thứ ba, nâng cao chất lượng môi trường, tăng cường tuyên truyền nhận thức của người dân về bảo vệ, cải thiện cảnh quan, môi trường nơi sinh sống và sản xuất. Xây dựng đời sống văn hóa, nâng tỷ lệ số thôn, hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp, chú trọng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Bài và ảnh Châu Lê - Nguyễn Viên