$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ tư, 18-12-2019 | 14:14GMT+7

Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên): Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

TBV - Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương sau hơn 2 năm về đích nông thôn mới xã Hải Triều huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng phát triển kinh tế xã hội năm 2019.
Kinh tế: 

Tổng giá trị thu từ trồng trọt được 16 tỷ 452 triệu đồng. Tổng giá trị thu từ chăn nuôi đạt 22 tỷ 851 triệu đồng. Tổng giá trị thu từ tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ đạt 23 tỷ 850 triệu đồng, đó là kết quả từ 6 tháng đầu năm 2019. Xây dựng cơ bản hoàn thành công trình nhà, lớp học các trường mầm non. Xây dựng 24 bể mai táng tại nghĩa trang nhân dân cũ. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Hải Triều. Triển khai, thi công tuyến đường sản xuất, đoạn đường nuôi trồng thủy sản. 
 

Ông Trần Văn Lập - Chủ tịch xã Hải Triều.
 

Tài chính ngân sách: 

Xây dựng kế hoạch phân bổ, dự toán chi cho các ngành, các tổ chức trên cơ sở kế hoạch giao chỉ tiêu của Huyện và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trình HĐND và phê duyệt. 

Việc thục hiện nhiệm vụ chỉ được đảm bảo đúng luật ngân sách Nhà nước và kế hoạch phân bổ dự toán được phê chuẩn, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, tiết kiệm, công khai, minh bạch. Ưu tiên chi trả chế độ con người như lương, phụ cấp và các khoản đóng góp BHXH-BHYT, KPCĐ và các hoạt động thường xuyên của các ngành, các đoàn thể được bảo đảm kịp thời, đầy đủ. 
 

Trụ sở UBND xã Hải Triều.
 

Thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm được 4 tỷ 295 triệu đồng chi 4 tỷ 10 triệu đồng. 

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2019 mặc dù còn có nhiều khó khăn. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự quyết tâm, phấn đấu không ngừng của các tầng lớp nhân dân trong xã. Các lĩnh vực của địa phương tiếp tục được duy trì và phát triển. 

Tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ ổn định, việc thực hiện thu chi ngân sách đảm bảo đúng luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác quản lý đất đai được bảo đảm, phong trào giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội được giữ vững và ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn và xã hội được đảm bảo. 
Bài và ảnh An An