$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 02-01-2020 | 13:31GMT+7

UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Thực hiện Đề án Mô hình bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân

TBV - Luôn năng động và sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, ngày 30/8/2019 UBND huyện Mỹ Đức đã ban hành Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân tại UBND huyện Mỹ Đức giai đoạn 2019-2020; Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Mỹ Đức giai đoạn 2019 - 2020.
Đề án đến nay đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả và có những chuyển biến tích cực. Mục đích của Đề án là tiếp tục duy trì bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Mỹ Đức (gọi tắt là bộ phận TNHS&TKQ) theo tiêu chí thân thiện, gần dân, bảo đảm công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện chính xác, công khai, minh bạch.

Yêu cầu của Đề án

Từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền trong giải quyết hồ sơ hành chính. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức “Kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện”.
 

Trụ sở UBND huyện Mỹ Đức.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phần TNHS&TKQ đồng bộ, hiện đại, khoa học và hợp lý. Công khai kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác sử dụng các thông tin về TTHC, mức thu phí, lệ phí (nếu có); quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ…; Việc thu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Không làm phát sinh chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật. Bố trí công chức làm việc tại bộ phận đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở; không bố trí lao động hợp đồng làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận.
 

Ông Mai Thành Công - Trưởng phòng Nội vụ huyện Mỹ Đức.

Yêu cầu 100% TTHC được tiếp nhận tại bộp phận TNHS&TKQ và thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố. Giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Cán bộ, công chức khi tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết các công việc hành chính phải tuân thủ “10 tiêu chí khi khách đến giao dịch”; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và UBND các xã, thị trấn.

Cán bộ, công chức xã, thị trấn được phân công giải quyết TTHC thực hiện trách nhiệm giải trình về thực thi công vụ trong giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật. Quá trình giải quyết TTHC được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân.

Nội dung mô hình hoạt động bộ phận TNHH&TKQ giải quyết TTHC xã, thị trấn gồm các nội dung: Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị; Bố trí số lượng các Quầy giao dịch; Kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống văn bản pháp lý đảm bảo hoạt động bộ phận TNHS&TKQ và công khai các nội dung tại bộ phận TNHS&TKQ; Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Tiếp tục duy trì thực hiện các quy trình, quy định nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận TNHS&TKQ; Nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp của Cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC; Tổ chức thu thập ý kiến đánh giá việc giải quyết TTHC và hoạt động của bộ phần TNHS&TKQ; Thực hiện định kỳ kiểm tra công tác, đánh giá hàng năm.
 Cải cách hành chính xã Hợp Tiến.

Qúa trình triển khai thực hiện

Tổng kinh phí của hai đề án là 7,6 tỷ đồng. Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ và UBND các xã, thị trấn lập dự toán chi tiết từng hạng mục cụ thể, cân đối ngân sách để phân bổ đầu tư, đảm bảo Đề án được tổ chức thực hiện đúng tiến độ từ quý III năm 2019 đến khi hoàn thành Đề án trong thời gian sớm nhất và kết thúc vào năm 2020.

Tiến độ triển khai Đề án trong năm 2019 là triển khai đầu tư đồng bộ hệ thống bảng biểu, biển hiệu, bàn quầy tiếp công dân, bàn ngồi viết hồ sơ, ghế ngồi chờ của công dân tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại 22 đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Kinh phí dự kiến mỗi đơn vị xã, thị trấn là 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng). Năm 2020 triển khai đầu tư bổ sung trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC ở 22 đơn vị xã, thị trấn. Kinh phí dự kiến mỗi đơn vị xã, thị trấn là 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng). 

Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện Mỹ Đức triển khai Đề án Mô hình hoạt động bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2020. Làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát việc triển khai thực hiện Đề án Mô hình hoạt động bộ phận TNHS&TKQ các xã, thị trấn. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Đề án Mô hình hoạt động Bộ phận TNHS&TKQ các xã, thị trấn. Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện các vấn đề phát sinh, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết. Tham mưu UBND huyện ban hành tiêu chí đánh giá thực hiện Đề án Mô hình hoạt động bộ phận TNHS&TKQ xã, thị trấn; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án, cuối năm có tổ chức đánh giá, đề nghị UBND huyện xét công nhận đơn vị đạt chuẩn Mô hình hoạt động bộ phận TNHS&TKQ xã, thị trấn.

ông Mai Thành Công - Trưởng phòng Nội vụ huyện Mỹ Đức cho biết: Năm 2017, huyện Mỹ Đức đứng thứ 11/30 quận, huyện (thuộc top đầu của thành phố Hà Nội về cải cách TTHC); Năm 2018, huyện Mỹ Đức có giảm 03 bậc, đứng thứ 14/30 quận huyện. Năm 2019 thì huyện đang phấn đấu để tăng thứ hạng lên top đầu của thành phố Hà Nội về cải cách TTHC. Đến nay, huyện Mỹ Đức đã xây dựng Đề án Mô hình bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Đức giai đoạn 2019 - 2020. trước mắt thì huyện đang tập trung về xây dựng cơ sở vật chất, con người, kiện toàn sắp xếp lại bộ máy ở bộ phận một cửa và một cửa liên thông để làm sao có những đội ngũ con người phục vụ tận tụy, vì dân. Cơ sở vật chất ở 22/22 xã, thị trấn đều được đầu tư đồng bộ như nhau; bộ phận một cửa được trang bị đồng bộ từ bảng biển, biển hiệu, khẩu hiệu,… rồi các mức phí, lệ phí, nội quy, quy chế, các thủ tục hành chính,… đều được niêm yết công khai ở bộ phận một cửa. Đề án triển khai từ 30/8/2019 và tháng 9/2019 bắt đầu đi vào hoạt động. Hiện nay, bộ phận một cửa ở các xã, thị trấn đã được bố trí các trang thiết bị, cây xanh, tạo môi trường thân thiện cho người dân, và mức độ hài lòng của người dân đối với các thủ tục hành chính giao dịch ở bộ phận TNHS&TKQ của các xã, thị trấn đều đạt 100%. Việc thực hiện các TTHC không để chậm, muộn và luôn đúng hạn cho công dân.
Bài và ảnh Văn Bình