$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 04-07-2019 | 09:42GMT+7

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định: Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính

TBV - Trong 6 tháng đầu năm 2019, với chức năng và nhiệm vụ của mình gắn với tình hình thực tế của tỉnh Bình Định, các hoạt động xúc tiến đầu tư luôn được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định triển khai trên cơ sở bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xúc tiến đầu tư; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước.
Đặc biệt, Trung tâm luôn nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ chế hướng dẫn định kỳ, kịp thời hỗ trợ các vấn đề liên quan với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nhằm tạo dựng được hình ảnh của tỉnh đến các nhà đầu tư, các kiều bào.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã tham gia nhiều hội thảo, hội nghị, buổi gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp thành đạt từ các thành phố lớn và tham gia nhiều bài viết trên các tạp chí ấn phẩm có uy tín nhằm giới thiệu hình ảnh về Bình Định, các chủ trương chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư, danh mục các dự án mời gọi đầu tư và đã được những kết quả khả quan.

Nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Bình Định đã tiếp tục công tác mời gọi đầu tư toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tỉnh Bình Định đã tiếp và làm việc với nhiều Tập đoàn các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm kiểm cơ hội đầu tư về năng lượng mặt trời, dịch vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao như: Công ty NTT DATA (Nhật Bản), Công ty CP Khai Sáng (Tp.HCM), Hội hữu nghị Hàn Á. Tập đoàn JS (Hàn Quốc), Tập đoàn New Seoul (Hàn Quốc), Tập đoàn Brain Works (Nhật Bản), Tập đoàn FPT, Công ty Hanwa Total (Hàn Quốc), nhóm doanh nghiệp đến từ Đức gồm: Công ty RBVH, Công ty TMA Solutions, Công ty DIGI-TEXX, Công ty Spectos GmbH, Công ty MGM Technology Partners, Công ty Edgeworks Software,…
 

Lãnh đạo tỉnh Bình Định làm việc với Công ty JTB Asia Pacific tại thành phố Sakai, Nhật Bản. 
 

Ngoài ra, đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã đến Bình Định nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, tìm hiểu cơ hội đầu tư, hội thảo, hội nghị; hợp tác đầu tư, du lịch và học tập kinh nghiệm.

Về công tác quản lý đầu tư nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Định có 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được Ban Quản lý KKT tỉnh cấp GCNĐKĐT, dự án Nhà máy điện mặt trời QNY với tổng vốn 69,64 triệu USD do Công ty Năng lượng QN (Hàn Quốc) đăng ký thực hiện tại Khu vực sườn núi phía Tây núi Phương Mai, Khu kinh tế Nhơn Hội và dự án Nhà máy chế biến gỗ Wesbrook Việt Nam do Công ty WESBROOK LIMITED (trụ sở tại British Virgin Island) đăng ký thực hiện tại Khu CN Phú Tài với tổng vốn 2,5 triệu USD.

Bên cạnh đó trong kỳ có 1 dự án có Quyết định chấm dứt do Ban Quản lý KKT tỉnh ra Quyết định là Dự án sản xuất năng lượng điện từ năng lượng gió và mặt trời tại KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định do Công ty TNHH Năng lượng Seoul đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT cấp ngày 24/5/2018, lý do chấm dứt: an ninh quốc phòng).

Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định có 78 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 724,27 triệu USD; trong đó có 31 dự án trong KKT và KCN với tổng vốn đăng ký là 484,25 triệu USD và 47 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 240,02 triệu USD.
 

Việc giám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án FDI theo đăng ký đã được thực hiện thường xuyên tại tỉnh. Hầu hết các dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp có quy mô nhỏ, tuy nhiên đã được triển khai thực hiện khá đầy đủ. Các dự án trong các khu công nghiệp do BQL KKT tỉnh cấp GCNĐT đều triển khai đúng tiến độ theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp. Hiện nay, môt số dự án có vốn đăng ký lớn trong Khu Kinh tế Nhơn Hội đang triển khai rất chậm, thậm chí có một vài dự án trong số này chưa triển khai đầu tư khiến cho tiến độ giải ngân vốn FDI của tỉnh nhìn chung chậm cải thiện. Do vậy tỉnh đã và đang tiếp tục rà soát, đôn đốc việc thực hiện các dự án, và sẽ ra tiếp tục thực hiện thủ tục chấm dứt các dự án không triển khai.

Đối với tình hình thu hút và quản lý đầu tư trong nước. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã thu hút được 19 dự án đầu tư (chưa tính các dự án trong Khu kinh tế, Khu Công nghiệp) với tổng vốn đầu tư 3.909,44 tỷ đồng. Trong đó: Cấp chủ trương đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư 2.429,67 tỷ đồng; Cấp Giấy Chứng nhận đầu tư cho 04 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 1.479,77 tỷ đồng.
 

Bình Định nâng cao chất lượng thu hút đầu tư vào ngành du lịch - dịch vụ.
 
Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

Nhằm thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục chủ động bám sát Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019; Theo đó, các công tác như: Mở rộng quan hệ quốc tế; chủ động đưa các nội dung kinh tế (vận động viện trợ, tranh thủ các nguồn vốn, công nghệ, tri thức….) vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư sẽ tiếp tục được Trung tâm tích cực triển khai .

Đồng thời, với chức năng nhiệm vụ của mình đã sẽ tích cực đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo cấp trên về việc mở rộng, góp phần đưa quan hệ của tỉnhvới các tổ chức và các tập đoàn kinh tế, tài chính quốc tế đến tìm hiểu đầu tư tại Bình Định đi vào chiều sâu. 

Cùng với đó, Trung tâm tích cực tham mưu trong vấn đề xây dựng chiến lược về quan hệ kinh tế với các nước, gắn kết quan hệ kinh tế với quan hệ chính trị, tạo lợi ích đan xen với các đối tác nhằm đảm bảo các lợi ích kinh tế, an ninh cho đất nước mà cụ thể là chủ động tham gia các diễn đàn đa phương như APEC, GMS để vừa hợp tác giải quyết các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu, vừa tranh thủ tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao vị thế của đất nước và tích cực đóng góp vào hình thành trật tự kinh tế thế giới mới công bằng, dân chủ.

Đặc biệt, tham mưu trong vấn đề đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với một số tổ chức kinh tế của Nhật Bản và Hàn Quốc như Hội hữu nghị Nhật – Việt tại Sakai, Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KOITA), Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn Quốc (KOTRA) và tiến đến việc ký kết hợp tác thương mại đầu tư với các tổ chức này.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, Trung tâm cũng sẽ tăng cường công tác giám sát, công tác kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản, các cơ chế, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thu hút trong và ngoài nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh về các chương trình hợp tác phát triển vùng, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư đến năm 2020.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư FĐI và tăng dần đầu tư ra nước ngoài, góp phần tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, theo hướng phù hợp với cơ cấu lại ngành kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm và các thành phần kinh tế. Tích cực tuyên truyền quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Định đến bạn bè trong nước, khu vực và trên thế giới…

Phối hợp với các ngành, Ban điều phối vùng duyên hải miền Trung tổ chức Diễn đàn kinh tế miền Trung. Dự kiến đầu tháng 8/2019.
Bài và ảnh Ngọc Châu - Hà Vy