$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 19-09-2019 | 08:31GMT+7

Thủ đô Hà Nội - Tổng kết 10 năm xây dựng Nông thôn mới

TBV - Sáng ngày 17/9/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí, theo đó UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân” giai đoạn 2010-2019.
Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 21/9/2019 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, số 91 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội, với sự có mặt tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và hơn 1.000 đại biểu. 

Ông Nguyễn Văn Chí - phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội phát biểu: Trong 10 năm thực hiện chương trình, Thành ủy đã tổ chức trên 55 cuộc kiểm tra, làm việc trực tiếp với các huyện, thị xã và các cơ sở, ngành liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Thành ủy đã ban hành 23 văn bản chỉ đạo thực hiện và trên 30 thông báo kết luật kiểm tra thực tế và họp giao ban hàng quý của Ban chỉ đạo. Với tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2019 là 76.451 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương 58 tỷ đồng, ngân sách thành phố 25.958 tỷ đồng(hỗ trợ trực tiếp 10.323 tỷ đồng, vốn lồng ghép 15.635 tỷ đồng), ngân sách cấp huyện 32.224 tỷ đồng, và nguồn vốn huy động ngoài ngân sách 14.741 tỷ đồng. Ngoài ra Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân với kinh phí 750 tỷ đồng.
 

Hiện nay, Thành phố có 06 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 325 xã đạt chuẩn nông thôn mới, sản xuất nông, lâm, nghiệp và thủy sản giai đoạn 2010-2018 đã tăng trưởng và phát triển ổn định, với tốc độ tăng trưởng giá trị bình quân là 3.34%/năm. 
 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả tích cực, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có chuyển biến tích cực; quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đổi mới, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng. 
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, các hoạt động văn hóa xã - xã hội, thể thao có chuyển biến theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa, chính trị - xã hội và quốc phòng - an ninh được đảm bảo, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân được cải thiện. 

Công tác xây dựng Đảng và chính trị được quan tâm, khối nhà đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, lòng tin của nhân dân đôi với đảng, Nhà nước ngày càng được nâng lên, tạo thế và lực mới cho Thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới, các mục tiêu đề ra cơ bản hoàn thành và đạt khá. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
 
Tin và ảnh: Văn Bình - Bá Việt