$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 06-06-2019 | 10:15GMT+7

Sóc Trăng: Khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới

TBV - Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh Sóc Trăng có 32 xã về đích trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Số tiêu chí đạt được của các xã cũng được củng cố và nâng chất theo từng năm.
Những chuyển biến tích cực

Xác định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng nên thời gian qua, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện. Trong 3 năm qua (giai đoạn 2016 - 2018), với sự hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành, nhân dân đã góp sức thực hiện chương trình và đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Nông thôn từng bước phát triển theo quy hoạch, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh và hiện đại, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch... cơ bản phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin thị trường, các dịch vụ xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 40% xã đạt chuẩn NTM, cao hơn bình quân khu vực đồng bằng sông Cửu Long 5,3%. Cụ thể, đã có 32/80 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Các xã còn lại đạt từ 11 đến 17 tiêu chí. Đối với cấp huyện, Mỹ Xuyên có 8/10 xã đạt chuẩn NTM; còn TX. Ngã Năm có 3/5 xã đạt chuẩn NTM. Thống kê từ Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cho thấy, trong 3 năm qua, mức sống của người dân từng bước được nâng lên, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%, hộ nghèo đồng bào Khmer giảm trên 4,5%, thu nhập tăng 6,48 triệu đồng/người/năm. Chỉ tính riêng lĩnh vực giao thông, 3 năm qua tỉnh đã triển khai xây dựng 554 công trình, với tổng chiều dài trên 702,3km, 114 cây cầu dài trên 3,5km. Hiện xe ôtô đã đến được 79/80 trung tâm xã.
 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay cây mía bằng cây nhãn cho hiệu quả kinh tế cao.

Trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng NTM. Cùng với đó, các dự án phát triển về: lúa, đàn bò, cây ăn trái cùng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP như lúa, rau, cây ăn trái, tôm… đã góp phần đưa giá trị sản phẩm trồng trọt và thủy sản đạt 170 triệu đồng/ha, tăng 30 triệu đồng/ha so với năm 2015.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện, thực tế cho thấy, trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, dồn nguồn lực và đảm bảo chất lượng trong thực hiện xây dựng NTM. Đặc biệt là việc ban hành tiêu chí hộ văn hóa NTM, ấp văn hóa NTM hướng đến phát triển tinh thần cộng đồng, tự lực, chăm chỉ, hợp tác của chính người dân tự vươn lên xây dựng NTM bền vững tại địa phương đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân.

Huy động các nguồn lực

Với mục tiêu phấn đấu trong năm 2019 sẽ có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM và huyện Mỹ Xuyên cùng TX. Ngã Năm cơ bản hoàn thành chỉ tiêu huyện NTM, thị xã hoàn thành nhiệm vụ NTM, nhiều địa phương đã đề ra những kế hoạch cụ thể với quan điểm xây dựng NTM là quá trình liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Lãnh đạo xã An Thạnh 1 (Cù Lao Dung) cho biết, việc giữ vững các tiêu chí xã NTM và việc đạt xã NTM nâng cao tiến tới kiểu mẫu được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Qua đó, hàng năm xã đều xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên cấp ủy, các đoàn thể chọn việc làm cụ thể. Với mục tiêu phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao tiến tới kiểu mẫu, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của xã An Thạnh 1 sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân; đồng thời tích cực vận động các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, kiều bào trong và ngoài tỉnh tích cực đóng góp xây dựng NTM…

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện cho biết: “Trong điều kiện khan hiếm nguồn lực, tỉnh đạt được những kết quả trong xây dựng NTM như trên là điều đáng trân trọng”. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu yêu cầu, các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM cần tiếp tục phấn đấu để nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến xây dựng NTM kiểu mẫu. “Xây dựng NTM phải gắn chặt chẽ với chương trình xóa đói giảm nghèo, phải đảm bảo thực chất, hiệu quả bền vững, không chạy theo thành tích. Xây dựng NTM phải do cộng đồng dân cư làm chủ, huy động nội lực chính trong nhân dân với sự hỗ trợ một phần của Nhà nước thì công cuộc xây dựng NTM mới thành công và bền vững” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Xây dựng NTM đã và đang góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống người dân ở Sóc Trăng. Những kết quả đạt được trong 3 năm qua đã cho thấy sự đồng thuận của người dân và sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của lãnh đạo từ tỉnh đến địa phương nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. 
 
Bài và ảnh Thiện Hả