$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 13-01-2020 | 16:49GMT+7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019

TBV - Thực hiện Kế hoạch công tác Lao động - Thương binh và Xã hội (TBXH) năm 2019 của Sở Lao động - TBXH Hà Nội và nhiệm vụ của Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức giao cho Phòng Lao động - TBXH trong năm 2019. Phòng Lao động - TBXH huyện Mỹ Đức đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực ngành Lao động - TBXH quản lý.
Trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, Phòng Lao động - TBXH đã bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Sở Lao động - TBXH thành phố Hà Nội; của Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức, thường xuyên nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ ở các cơ sở để từ đó kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Lao động - TBXH tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong năm 2019, Phòng Lao động - TBXH đã xác nhận thang, bảng lương cho 12 doanh nghiệp; báo cáo giải quyết việc làm cho 2.900 lao động/năm, đạt 103%. Xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng an toàn vệ sinh lao động; triển khai kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện Luật Lao động, An toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội trong Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019. Kiểm tra việc thực hiện Luật An toàn - Vệ sinh lao động cho 21 doanh nghiệp. Báo cáo công tác an toàn vệ sinh phục vụ công tác kiểm tra Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội. Triển khai tổ chức tuyên truyền Lễ phát động tháng An toàn vệ sinh lao động huyện Mỹ Đức năm 2019; Đăng ký hỗ trợ kinh phí huấn luyện công tác An toàn vệ sinh lao động.

Đối với công tác dạy nghề, Phòng Lao động – TBXH huyện đã kiểm tra các lớp đào tạo nghề cho Lao động nông thôn năm 2019 với tổng số 48 lớp, 1.645 học viên. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề của các xã, thị trấn năm 2019. Tổng hợp báo cáo công tác dạy nghề năm 2018, 2019 phục vụ công tác kiểm tra của Thành phố.  
 

Ông Trần Ngọc Nghìn, Trưởng phòng Lao động - TBXH huyện Mỹ Đức tặng quà cho đội giải nhất.
 
Công tác bảo trợ xã hội và giảm nghèo, Phòng Lao động - TBXH huyện đã duyệt tăng 437 trường hợp, báo giảm 457 trường họp Trở cấp xã hội; Duyệt tăng 350 trường hợp, báo giảm 389 trường hợp Người cao tuổi; Duyệt tăng 51 trường hợp, báo giảm 88 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo theo Nghị quyết 03/HĐND Thành phố. Phòng tham mưu Kế hoạch và công văn liên quan đến công tác giảm nghèo và triển khai đầy đủ, kịp thời xuống các xã, thị trấn.

Làm tốt công tác tuyên truyền các chế độ chính sách của nhà nước đối với công tác chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới trên hệ thống đài truyền thanh từ cấp huyện đến cấp cơ sở để mọi người dân theo dõi và thực hiện. 

Về công tác chính sách Thương binh liệt sỹ và người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân. Chi trả trợ cấp thường xuyên cho 2.895 đối tượng với tổng kinh phí 5.382.186 nghìn đồng/tháng, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời đến tận tay đối tượng. Trong năm 2019, Phòng Lao động - TBXH đã  tiếp nhận và giải quyết 303 hồ sơ người có công đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 01 lần qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bộ phận một cửa liên thông thuộc UBND huyện, đảm bảo đúng thời gian quy định, không có hồ sơ chậm, muộn. 

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 11.129 đối tượng Người có công và thân nhân người có công theo đúng quy định. Xét duyệt 02 hồ sơ hưởng trợ cấp 01 lần đối với người tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen. 

Thực hiện các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” xóa đói giảm nghèo, huyện Mỹ Đức đã vận động được 750.735.000 đồng, đạt 187,6% kế hoạch thành phố giao. Tặng Sổ tiết kiệm tình nghĩa cho 22 đối tượng là người có công và thân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi sổ trị giá 01 triệu đồng. Triển khai thực hiện hỗ trợ tu sửa, nâng cấp nhà ở cho 15 đối tượng người có công với cách mạnh khó khăn về nhà ở. Với tổng kinh phí là 500 triệu đồng. Trong đó, xây mới 10 nhà; sửa chữa 05 nhà.

Hiện nay, huyện Mỹ Đức còn 04 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, từ khi được Phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Phòng Lao động - TBXH huyện Mỹ Đức đã tham mưu cho UBND huyện vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm phụng dưỡng. Năm 2019 nâng mức phụng dưỡng từ 01 triệu đồng/Mẹ/tháng lên mức 1,5 triệu đồng/Mẹ/tháng.
Bài và ảnh Hoài An