$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 23-09-2019 | 14:53GMT+7

Móng Cái với những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới

TBV - Sau giai đoạn 1, hiện nay thành phố Móng Cái đã hoàn thiện, trình Chính phủ xét duyệt “ Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dưng Nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020. Qua 10 năm thực hiện chương trình thành phố Móng Cái đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Điều này đã làm động lực cho việc thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.
Những thành tựu nổi bật

Theo bà Nguyễn Thu Hương - Phó chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết: Để thành phố Móng Cái đạt được những kết quả tích cực như vậy phải kể đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm xây dựng nông thôn mới của toàn thể nhân dân trên địa bàn. Đồng thời thành phố đã có những chủ trương sáng tạo trong công tác chỉ đạo cụ thể Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố giai đoạn 2016-2020 đã ban hành thông báo phân công các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia giúp đỡ các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó tăng cường công tác tuyên truyền,vận động và nhận được sự đồng thuận tích cức tham gia hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…

Móng Cái là một thành phố biên giới, ven biển lại thêm khu vực núi cao, địa hình bị chia cắt…. Hiện, Thành phố Móng Cái vươn lên một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh Quảng Ninh thực hiện có hiệu quả phong trào: xây dựng thôn đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2018: đến nay có 3/56 thôn đạt chuẩn NTM; hiện thành phố đang triển khai xây dựng thôn đạt chuẩn NTM trên địa bàn 28 thôn, phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao trong năm 2019.  Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM (2011-2018): 4.347,385 tỷ đồng. Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng bình quân 4,8%/năm; tổng sản lượng thủy sản tăng bình quân 16%/năm. Đối  với trồng trọt, chăn nuôi, thành phố đã thu hút  đầu tư được 04 dự án đầu tư  lớn vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi , nuôi trồng thủy sản và 01 dự án nông nghiệp công nghệ cao có dự án FLC nghiên cứu đầu tư, dự kiến triển khai vào đầu năm 2020; với tổng quy mô đầu tư hàng nghìn ha... Đặc biệt, từ 02 xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhất thành phố đến năm 2018, Hải Sơn, Bắc Sơn là 02 xã miền núi biên giới đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới bình quân đạt 19/19 tiêu chí; 49/49 chỉ tiêu theo quy định
 

Bà Nguyễn Thu Hương PCT UBND TP. Móng Cái cho biết thêm: “Để đạt được kết quả vậy phải kể đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra thường xuyên, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể; kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Đồng thời, phải có bộ máy giúp việc đủ năng lực, chuyên nghiệp, sát thực tế; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng phải là giải pháp quan trọng hàng đầu, đề cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp, các ngành, nhất là các địa phương xây dựng nông thôn mới; nói đi đôi với làm, lồng ghép sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ ngân sách của Nhà nước và các nguồn lực đa dạng; việc huy động, đóng góp của người dân phải được thực hiện trên cơ sở thực sự tự nguyện, bàn bạc dân chủ…”

Không bỏ “ai” lại phía sau 

Đến nay số xã của thành phố Móng Cái được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2018 là 9/9 xã. Trên địa bàn thành phố đạt bình quân 2,44 tiêu chí/ 8 tiêu chí; 15,33 chỉ tiêu/27 chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 43,8 triệu đồng/người (số liệu năm 2018).
 

Con đường thẳng tắp tại xã  Vạn Ninh liên thông đến trục đường TP Móng Cái vừa được xây dựng.
 
Chia sẻ về những kết quả đạt được trong 10 năm qua của xã Vạn Ninh,  ông Nguyễn Đức Việt, Bí thư Đảng Ủy xã cho biết: “Trong giai đoạn 2011-2018 các chỉ tiêu, tiêu chí về văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường luôn được quan tâm thực hiện. Năm 2019 là bước đệm cho xã nông thôn mới nâng cao theo tiêu chuẩn mới, hai thôn được quan tâm đó là thôn Đông và thôn Trung để làm hệ thống xử lý nước thải xã cũng đưa tư vấn vào khảo sát và đưa hệ thống nước sạch về cho xã”. 

Còn tại xã Hải Xuân, ông Vi Viết Cường – Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Hệ thống các tuyến đường tại xã đã được bê tông hóa, hệ thống giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư, y tế được đầu tư đồng bộ. Đời sống người dân được nâng lên với mức thu nhập hiện tại 42 triệu/năm, tỷ lệ hộ nghèo thấp 0,5%. Hệ thống điện thắp sáng đường quê hiện nay đã làm được 4 tuyến hoàn thành thôn 13, thôn 9, thôn 8 và tuyến đường trường TH Bạch Sơn, bức tranh nông thôn mới trên địa bàn xã đã có sự chuyển biến rõ rệt. 

Bức tranh nông thôn mới trên địa bàn thành phố Móng Cái đã khang trang hiện đại hơn, con đường về đích thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dưng Nông thôn mới coi như hoàn thiện. Đây là tiền đề thành phố giữ vững tiêu chí phấn đấu đến giai đoạn tiếp theo triển khai xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
 
Bài và ảnh Thanh Hậu – Doãn Hưng 
Định hướng của TP. Móng Cái trong thời gian tới

Năm 2019, phấn đấu tăng dần tỷ lệ thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, có 15/56 thôn đạt chuẩn; thu nhập bình quân đầu người đạt >45,5 triệu đồng/người/năm. Thành phố phấn đấu đến năm 2025 có 9/9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Một số giải pháp thực hiện đó là: (i)nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cấp xã, thôn, bản và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới (ii) tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM” từ Thành phố đến xã, phường, thôn, bản với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, (iii) Thành phố tiếp tục cập nhật thường xuyên, kịp thời các chính sách của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh để thực hiện Chương trình hiệu quả(iv) là tập trung đồng bộ các giải pháp để chỉ đạo phát triển sản xuất, dịch vụ tại vùng nông thôn, nhằm nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn; (v) là tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế thành phố đã ban hành gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và quá trình đô thị hóa theo các quy hoạch đã được Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh phê duyệt…

(Theo bà Nguyễn Thu Hương – Phó chủ tịch UBND TP Móng Cái)