$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 14-03-2019 | 14:59GMT+7

Huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Nỗ lực giành nhiều thành tựu quan trọng

TBV - Năm 2018 khép lại với nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng sự đoàn kết thống nhất của nhân dân, nhờ đó kinh tế xã hội của huyện Vĩnh Tường tiếp tục phát triển ổn định. Theo báo cáo năm 2018, tổng giá trị sản xuất ước đạt 12.517,4 tỷ đồng, đạt 100,45% so KH, tăng 11,66% so cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp – Xây dựng: 6.636,6 tỷ đồng, đạt 100,40% KH, tăng 16,23% so cùng kỳ; Dịch vụ: 3.931,2 tỷ đồng, đạt 100,16% KH, tăng 9,74% so cùng kỳ; Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thuỷ sản: 1.949,5 tỷ đồng, đạt 101,19% KH, tăng 1,61% so cùng kỳ.
Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, huyện Vĩnh Tường đã xác định các mục tiêu, giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, năm 2018, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn tích cực triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên chỉ đạo theo dõi, đánh giá, đưa ra những giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2018, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. 

Kinh tế - Xã hội của huyện năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo bước chuyển biến rõ nét, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt cao; Công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp đều có mức tăng khá; vụ Xuân được mùa, năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay (68,66 tạ/ha); công tác DTĐR, giải quyết chính sách đất dịch vụ cho nhân dân, bồi thường GPMB được chỉ đạo quyết liệt. 
 

Một góc huyện Vĩnh Tường

Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững và phát huy; các hoạt động an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo Tết cho người nghèo được đặc biệt quan tâm. Công tác quản lý, cải tạo chỉnh trang đô thị tiếp tục có bước chuyển biến rõ nét. Trung tâm hành chính công huyện đi vào hoạt động hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là đối với các vụ việc tồn đọng kéo dài được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...
 

Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường trao bằng chuẩn NTM cho xã Phú Đa.
 

Với chương trình xây dựng NTM, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; thành lập các Tổ công tác để chỉ đạo, giúp đỡ các xã xây dựng NTM năm 2017, 2018 đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch. Kết quả, tính đến ngày 20/11/2018, huyện có thêm 08 xã (Vĩnh Sơn, Phú Thịnh, Phú Đa, An Tường, Vĩnh Thịnh, Đại Đồng, Việt Xuân và Yên Bình) được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 19/26 xã, chiếm 73,1%; dự kiến đến hết năm 2018, có thêm 02 xã: Lũng Hòa, Vân Xuân được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 21/26 xã; đối với 05 xã còn lại đều đạt từ 14 tiêu chí trở lên, cụ thể các xã: Tân Tiến, Chấn Hưng, Kim Xá, Yên Lập đều đạt 15/19 tiêu chí, xã Nghĩa Hưng đạt 14/19 tiêu chí. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng BCĐ XDNTM huyện, UBND huyện đã tổ chức làm việc với BCĐ XD NTM 05 xã còn lại, yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã ký cam kết hoàn thành 19 tiêu chí xong trước 30/4/2019.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, năm 2019, huyện Vĩnh Tường đã đặt ra mục tiêu thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế cụ thể: Chỉ đạo khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tập trung bồi thường GPMB thu hút đầu tư triển khai các dự án trọng điểm để phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, du lịch. Tích cực phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới cấp xã, đưa huyện đạt chuẩn NTM. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tinh giản bộ máy, tổ chức, biên chế. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 
 Bài và ảnh Thanh Tuấn