$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 12-09-2019 | 13:28GMT+7

Huyện Ứng Hòa (Hà Nội): Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế

TBV - Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Ứng Hòa đã và đang tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương; Đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội. Tập trung huy động nguồn lực, phấn đấu từ nay đến cuối năm có từ 5 đến 7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong toàn huyện.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất huyện Ứng Hòa ước đạt 5.625 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.920 tỷ đồng; Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 1.560 tỷ đồng; Giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ ước đạt 2.145 tỷ đồng. Giá trị sản xuất trồng trọt đạt 425 tỷ đồng; Giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 981 tỷ đồng; Giá trị sản xuất thủy sản đạt 514 tỷ đồng. 

Huyện Ứng Hòa cũng đã chỉ đạo hướng dẫn 38/80 HTX nông nghiệp tổ chức Đại hội thường niên; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động HTX theo luật đối với các xã về đích Nông thôn mới. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí đối với 7 xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019. Duy trì và phát triển ổn định hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn; quan tâm đến làng nghề và phát triển làng nghề. 

Hệ thống ngân hàng, tín dụng trên địa bàn huyện hoạt động ổn định; các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn; tập trung mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, cho vay các chương trình ưu tiên, đồng thời thực hiện các giải pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh.
 

Trụ sở UBND huyện Ứng Hòa.
 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 91%; Tỷ lệ làng được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” đạt 86,9%; Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” duy trì 80%. 

Ngành giáo dục đào tạo đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm học theo kế hoạch đề ra. Tổ chức thi và xét tốt nghiệp các cấp, đặc biệt là kỳ thi vào lớp 10 THPT được đảm bảo an toàn, đúng quy định. Có nhiều giáo viên và học sinh đã đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn. Công tác xây dựng trường chuẩn, trường chất lượng cao tiếp tục được quan tâm; cơ sở vật chất các trường học tiếp tục được đầu tư. Tính đến nay, toàn huyện có 60/90 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đứng thứ 17 toàn thành phố Hà Nội.

Công tác y tế đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ và phụ nữ mang thai. Đến nay đã có 100% các nhà thuốc thực hiện kết nối liên thông, đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. Duy trì tốt xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế.
 

Diện mạo quê hương Ứng Hòa hôm nay.

Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. UBND huyện đã chỉ đạo các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở đảm bảo nguồn kinh phí cấp cho các hộ gia đình chính sách, các hộ gia đình nghèo theo quy định của nhà nước. Việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở xuống cấp cho 17 người có công, với số tiền 40 triệu đồng/nhà. Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 595 triệu đồng, đạt 61,97% kế hoạch năm. 

Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo và đạt được hiệu quả cao. Chỉ đạo tốt việc vận động, hỗ trợ và triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Giải quyết cho 433 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn với kinh phí 20 tỷ 610 triệu đồng. Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo với tổng số tiền trên 460 triệu đồng, tặng 8 con bò sinh sản cho hộ nghèo với số tiền 144 triệu đồng.

Công tác lao động việc làm được thực hiện theo đúng kế hoạch, đã mở nhiều lớp dạy nghề giúp người lao động có kiến thức, kỹ thuật khi tham gia một ngành nghề cụ thể, giúp cho năng suất lao động đạt hiệu quả cao hơn. Kết quả 6 tháng đầu năm 2019, huyện Ứng Hòa đã giải quyết việc làm cho 2.386 lao động, đạt 61,17% kế hoạch năm.

Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, bình đẳng giới, bảo trợ xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; Công tác nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được quan tâm, duy trì thực hiện. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác tiếp dân được quan tâm thực hiện theo đúng quy định. Thực hiện tốt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019” và cải cách hành chính…
Bài và ảnh Bình Văn