$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ tư, 18-12-2019 | 14:07GMT+7

Huyện Quang Bình (Hà Giang): Khởi sắc Nông thôn mới

TBV - Năm 2011, huyện Quang Bình bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới với xuất phát điểm của các xã là rất thấp, tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư từ lâu đã bắt đầu xuống cấp như: trường học, trụ sở thôn, xã... Song, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng sức, đồng lòng của Nhân dân huyện Quang Bình. Sau 10 năm huyện đã có tới 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt là 185 tiêu chí, trung bình xã đạt 13,2 tiêu chí/xã, hiện nay trên địa bàn huyện không còn xã dưới 05 tiêu chí, phấn đấu hết năm 2019 trên địa bàn huyện các xã đạt từ 9 tiêu chí trở lên.
Khởi điểm ban đầu tất cả các xã số tiêu chí đạt 63 tiêu chí (2011) bình quân đạt 4,5 tiêu chí/ xã đến nay đạt 176 tiêu chí, bình quân 12,57 tiêu chí/14xã, tăng 113 tiêu chí so với năm 2011. Toàn huyện có 6 xã về đích NTM; thu nhập bình quân đầu người mới đạt 11,4 triệu đồng đồng/người/năm (2011) đến nay đạt 28 triệu đồng/người/năm; năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo là 24,41 %, năm 2018 giảm còn 19,33%. Qua triển khai tại các xã đã tiến hành vận động nhân dân tham gia đóng góp được trên 774 nghìn ngày công lao động; hiến đất cho nhà nước 209 nghìn m2 đất; thông qua các đợt phát động chung sức xây dựng NTM huy động các doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân ủng hộ bằng tiền được trên 29 tỷ đồng; mở mới được triên 117 km đường giao thông; sửa chữa nâng cấp trên 424km đường giao thông nông thôn; làm đường bê tông nông thôn được trên 240 km. Qua đó, đời sống của người dân từng bước được cải thiện, nâng cao; các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi. Đặc biệt, quá trình triển khai thực hiện đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân, tích cực tham gia, hưởng ứng cùng nhà nước xây dựng Nông thôn mới. 
 

Lãnh đạo tỉnh thăm, kiểm tra mô hình cam VietGap tại xã Hương Sơn.
 

Phong trào thi đua “Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới “ đã được huyện cụ thể hóa và triển khai rộng khắp, công tác chỉ đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình được thực hiện khẩn chương nghiêm túc với nhiều biện pháp và nội dung phù hợp với thực tế địa phương. Sau 10 năm triển khai thực hiện đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng trong mục tiêu chương trình đã đề ra, cụ thể: Người dân đã nhận thức được về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực đóng góp ngày công lao động, vật chất, hiến đất tham gia xây dựng nông thôn mới thực hiện các nội dung làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, kênh mương... chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình dọn dẹp đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp.
 

Người dân xã Tân Trịnh đóng góp công sức làm đường giao thông.
 

Diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt, hệ thống đường giao thông được cứng hóa đảm bảo giao thương buôn bán, phát triển sản xuất nhân dân, huy động xã hội hóa nhiều tổ chức cá nhân tham gia xây dựng nông thôn mới. An sinh xã hội được đảm bảo, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được đảm bảo đáp ứng sản xuất, các dự án về nông nghiệp được đầu tư tìm và phát triển những mô hình hiệu quả để nhân rộng, đặc biệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp nông nghiệp có những bước đột phá tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh, xây dựng sản phẩm đặc trưng các xã, sản xuất gắn liền với chuỗi tiêu thụ nông sản, thương hiệu nông sản như Chè, Cam...
 

Mô hình chè cổ thụ tại xã Tiên Nguyên.


Nông dân xã Thượng Vĩ đã đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Trên cơ sở kết quả mà huyện Quang Bình đạt được trong xây dựng NTM giai đoạn 2010-2019, qua đó huyện tiếp tục giữ vững các xã đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Phấn đấu đến hết năm 2020 trên toàn huyện số tiêu chí nông thôn mới đạt 203 tiêu chí đạt bình quân 14,5 tiêu chí/xã cụ thể: Duy trì 07/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 50%; Phấn đấu công nhận lại xã Vĩ Thượng đạt chuẩn NTM sau 5 đạt chuẩn; Xã đạt từ 11-15 tiêu chí 01/14 xã chiếm 7,15%; Xã đạt từ 8-10 tiêu chí 6/14 xã, chiếm 42,85 % tổng số xã; Không có xã 
dưới 7 tiêu chí. 
   Bài và ảnh Thanh Tuấn
vinpearl