$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 13-01-2020 | 17:11GMT+7

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Xã Hùng Tiến về đích trong xây dựng Nông thôn mới

TBV - Xã Hùng Tiến nằm ở phía Tây Nam của huyện Mỹ Đức. Địa hình thuộc vùng bán sơn địa, gồm 6 thôn và 9 đội sản xuất. Tổng diện tích đất tự nhiên 883,12ha, có 3,7km đê sông Mỹ Hà.
Dân số địa phương là 7.528 người; nhân dân trong xã cần cù lao động, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Lao động trong độ tuổi là 4.216 người, chiếm 56,2% dân số. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,2 triệu đồng/năm. Đảng bộ xã Hùng Tiến gồm 10 Chi bộ với 303 Đảng viên; nhiều năm liền, Đảng bộ xã Hùng Tiến được công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Những năm qua, xã Hùng Tiến đã phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác dạy nghề, đào tạo nghề mới được 35 lớp, cho 1225 lượt người tham dự; duy trì và phát huy các ngành nghề sẵn có của địa phương, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân trong lúc nông nhàn.

Năm 2012, khi triển khai xây dựng Nông thôn mới, xã Hùng Tiến có 02/19 tiêu chí đạt; còn lại 17/19 tiêu chí là chưa đạt. Đội ngũ cán bộ xã, thôn chưa có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Nông thôn mới; Nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước còn khó khăn; Nguồn vốn xã hội hóa, nguồn huy động từ nhân dân còn thấp. Đây là một trong những khó khăn thách thức trong công tác xây dựng Nông thôn mới của xã Hùng Tiến.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hùng Tiến.

Để chủ động nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của xã đã thường xuyên tổ chức giao ban với các cơ sở, khối ngành… để tham mưu những vấn đề cụ thể trong từng lĩnh vực. Đặc biệt là các chủ trương, chính sách của Nhà nước; các nội dung công việc liên quan đến xây dựng Nông thôn mới đều được xã quán triệt, phổ biến rộng rãi thông qua các hội nghị xã, thôn, đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh xã và thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ, hội nghị ở xã, thôn… để nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, các gương điển hình tiên tiến trong xây dựng Nông thôn mới để nhân dân biết và đồng tình, hăng hái tham gia thực hiện. Qua đó, đã tạo nên sự đồng thuận, thông suốt và không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các thôn xóm.

Trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; quy hoạch, mở rộng các vùng sản xuất tập trung, quy hoạch các vùng chuyển đổi mô hình kinh tế trang trại. Đến nay đã chuyển đổi được 76,15 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình chăn nuôi tập trung, kết hợp với trồng cây ăn quả, giá trị thu nhập bình quân đạt 300 - 320 triệu đồng/ha/năm, cao hơn trồng lúa kém hiệu quả 135 - 160 triệu đồng/ha/năm. Đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Trong chăn nuôi - thủy sản, thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; thường xuyên kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm… 
 

Nông thôn mới xã Hùng Tiến.
 

Thông qua xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc, nhân dân tích cực thực hiện chuyển đối cơ cấu phát triển kinh tế và thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh, cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất, hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân trong xã được nâng cao rõ rệt.

Đối chiếu với bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và các sở ngành, đến hết tháng 11/2019, kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của xã Hùng Tiến có 15 tiêu chí đạt, bao gồm: Tiêu chí số 1 - Quy hoạch; Tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 3 - Thủy lợi; Tiêu chí số 4 - Điện; Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 - Thu nhập bình quân đầu người; Tiêu chí số 11 – Hộ nghèo; Tiêu chí số 12 - Tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 14 - Giáo dục; Tiêu chí số 15 - Y tế; Tiêu chí số 16 - Văn hóa; Tiêu chí số 19 - Quốc phòng và An ninh. Các tiêu chí cơ bản đạt, gồm có 04 tiêu chí: Tiêu chí số 5 - Trường học; Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 17 - Môi trường và An toàn thực phẩm; Tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đến nay, xã Hùng Tiến đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới. Tổng điểm xã tự đánh giá các tiêu chí đạt 97,25/100 điểm. Đề án xây dựng Nông thôn mới xã Hùng Tiến đã mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật khang trang, giải quyết được nhu cầu việc làm cho nhân dân, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân; tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường sống xanh - sạch - đẹp trên địa bàn xã. Thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại và giảm nghèo bền vững. Tăng cường liên kết trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội và An ninh quốc phòng trên địa bàn xã.
Bài và ảnh Hương Giang