$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 07-11-2019 | 10:17GMT+7

Huyện Mường Tè (Lai Châu): Khởi sắc Nông thôn mới

TBV - Mường Tè là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu, diện tích đứng đầu tỉnh, xuất phát điểm về hạ tầng kinh tế - xã hội của khu vực nông thôn của huyện thấp so với bình quân chung của tỉnh. Do vậy, việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM là hết sức khó khăn. Song, huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng nông thôn mới luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng; góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra.
Sau 10 năm triển khai chương trình NTM, kết quả mà huyện đạt được rất đáng ghi nhận: Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có 02 xã (Mường Tè, Bum Nưa) tăng 01 xã so với năm 2015; năm 2019 thêm 01 xã đạt chuẩn NTM (Thu Lũm) phấn đấu đến năm 2020 có 04 xã đạt chuẩn. Số tiêu chí bình quân/xã tính đến thời điểm báo cáo đạt 13,0 tiêu chí/xã. Không còn xã dưới 5 tiêu chí.
 

Ông Mai Văn Thạch - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (đi đầu) đến thăm và chúc tết tại xã đạt chuẩn NTM Thu Lũm.
 
Theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn 14,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 42,35%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (92,3%) tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 96,6%. Bên cạnh đó, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, đối với hệ thống giao thông sau 10 năm: Tổng số 1849,92 km các loại đường giao thông; tỷ lệ được cứng hoá 140,36%. Đến nay số công trình đã được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, một số công trình giao thông đã bị hư hỏng, xuống cấp nguyên nhân do thiên tai, tổng số 21 công trình; tổng ước thiệt hại khoảng 10.540 triệu đồng. 
 
 

Người dân tích cực tham gia xây dựng giao thông Nông thôn.


Bộ mặt Nông thôn của huyện đã thay da đổi thịt.


Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Vàng San được học, vui chơi trong ngôi trường khang trang.​

 
Ngoài ra, hệ thống điện nông thôn tiếp tục quan tâm duy trì, nâng cấp, xây dựng mới đường điện nông thôn trên địa bàn đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Hệ thống mạng lưới trường học luôn được quan tâm, trong Giai đoạn 2011 -2015, tổng số trường 51 trường, phòng học 795 phòng, phòng bộ môn 07 phòng, chức năng 115 phòng, Tỷ lệ được kiên cố hoá 53,5%. Giai đoạn 2011 - 2015 đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa 102 phòng học, phòng chức năng, phòng ở công vụ cho giáo viên (tính cả số phòng xóa phòng học tạm); trang thiết bị dạy và học cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Còn Giai đoạn 2016 -2020, tổng số trường trên địa bàn các xã 42 trường (giảm 9 trường so với năm 2015); số phòng học trên địa bàn huyện 835 phòng, tăng 40 phòng so với năm 2015, tỷ lệ kiên cố hóa 60,1%, tăng 7,2% so với năm 2015; phòng bộ môn 11 phòng, tăng 4 phòng so với năm 2015, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 100 %; phòng chức năng 92 phòng, giảm 23 phòng so với năm 2015 (do sáp nhập, giải thể trường), tỷ lệ kiên cố hóa 90,2%, tăng 20,7% so với 2015. Đối với Quốc phòng an ninh và trật tự xã hội nông thôn, huyện đã xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. Đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên; không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước. 
 

Sau 10 năm triển khai xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện đã được nâng lên rõ rệt; kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ; cơ cấu kinh tế - xã hội và các hình thức tổ chức sản xuất được chuyển đổi, phát triển theo hướng đa dạng, hợp lý; nông nghiệp phát triển gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện, xã hội dân chủ, bình đẳng, ổn định, phát huy bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bản vệ; quốc phòng, an ninh được giữ vững. 
Bài và ảnh Thanh Tuấn 
vinpearl