$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 28-11-2019 | 10:22GMT+7

Huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá): Niềm vui của xã Nông thôn mới Hoằng Thái

TBV - Nằm ở phía Đông Nam huyện Hoằng Hóa, cách trung tâm huyện 2,5km, cách thành phố Thanh Hóa 6km. Hoằng Thái có điểm xuất phát thấp về cơ sở hạ tầng, kinh tế văn hóa, xã hội … nên tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) còn chậm so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên được sự quan tâm của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, đặc biệt nhờ biết khơi dậy sức dân, phong trào xây dựng NTM ở Hoằng Thái đã khoác lên mình “tấm áo mới” đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.
Hoằng Thái là xã thuần nông, thời điểm bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã còn nhiều khó khăn, đời sống nhân dân còn thấp, thu nhập chính phụ thuộc vào nông nghiệp. Vì thế chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã gặp không ít khó khăn về nguồn vốn, việc khai thác các nguồn lực để đầu tư còn hạn chế. Trong quá trình thực hiện chương trình, xã luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh của huyện cùng với sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của MTTQ, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong toàn xã đã góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn. Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế các ngành Công nghiệp dịch vụ thương mại. Trong đó: Dịch vụ thương mại đạt 37,4%, công nghiệp xây dựng 34,6%, nông nghiệp thủy sản 28%. Ngoài việc thực hiện chủ trương chuyển đổi được cơ cấu lao động cấp ủy, chính quyền đã tập trung thực hiện quy hoạch vùng lúa thâm canh năng xuất cao, chất lượng hiệu quả, mô hình cá lúa kết hợp, thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế cây rau màu có giá trị kinh tế cao theo từng mùa vụ đồng thời không ngừng tạo điều kiện khuyến khích phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.
 

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thái.
 
Thời điểm bắt đầu triển khai xã mới đạt được 7/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt đều là các tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư lớn như: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học cơ sở hạ 
tầng nông thôn.

Nguồn ngân sách xã hạn hẹp nên tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng chậm tiến độ so với yêu cầu huy động nguồn lực trong dân còn hạn chế.Một số cơ sở hạ tầng cho nhân dân đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu cần tiêu chí của xây dựng NTM. Nhất là tiêu chí về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa với quyết tâm cao. Ban thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM. Theo các bước trình tự cụ thể và tổ chức họp Ban chấp hành Đảng bộ ra nghị quyết chuyên đề xây dựng NTM. Xây dựng chương trình hành động thực hiện. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm và triển khai đến các đơn vị thực hiện. Thường xuyên giao ban nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn cần tháo gỡ để đề án đi vào cuộc sống của người dân.
 
Kết quả sau hơn 8 năm thực hiện. Số hộ nghèo năm 2011 là 10% đến năm 2019 số hộ nghèo của xã giảm 2,27%, hộ khá và hộ giàu ngày càng một tăng cao. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2011 là 12,5 triệu đồng/ người. Năm 2019 là 4336 triệu đồng/ người tăng gấp 3,4 lần xã đầu tư xây dựng 1,6km đường liên xã, 1 km đường trục thôn, 8,11km đường thôn ngõ xóm; 8,58km đường trục chính nội đồng, xây dựng 8 phòng học mầm non, trường THCS, trạm y tế, sân vận động, 1 nhà hội trường công sở xã, 5 nhà văn hóa thôn. Qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.
 
Để đạt được những thành quả trên, ông Lê Văn Minh, phó chủ tịch UBND xã Hoằng Thái cho biết. Sau gần 9 năm triển khai thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM.Với sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm chính trị cao của cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự đồng thuận trong nhân dân. Hằng năm, ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, nhằm rà soát đánh giá kết quả và định hướng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo. Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng NTM. Đặc biệt làm cho mọi người hiểu rõ vai trò trách nhiệm của nhân dân là chủ thể trong xây dựng NTM, hạn chế được tính thụ động, trông chờ ỷ lại. Chính vì vậy, đã phát huy được sức mạnh toàn dân, trong đó có các doanh nghiệp và con em sống xa quê, chung sức đồng lòng cùng góp sức xây dựng NTM. Nhờ đó đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng, KT – XH góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương
 
Xã Hoằng Thái xác định sau niềm vui cán đích NTM những vẫn còn nhiều tiêu chí dễ biến động như chỉ tiêu hộ nghèo, tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Tiêu chí môi trường. Vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo và thực hiện từng bước hoàn thiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đồng thời tiến tới xây dựng và thực hiện đề án từ xã NTM lên xã nông thôn kiểu mẫu.
 
Bài và ảnh Bá Thoại
vinpearl