$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ tư, 28-08-2019 | 14:15GMT+7

Huyện Hoài Nhơn (Bình Định): Thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

TBV - Dưới sự lãnh, chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, Huyện ủy, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể, UBND huyện Hoài Nhơn đã tập trung chỉ đạo, điều hành các ngành và địa phương thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết đề ra.
Kết quả đạt được

Thời gian vừa qua, kinh tế huyện Hoài Nhơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Về công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (giá so sánh năm 2010) ước đạt 7.479,3 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch, tăng 19,5% so cùng kỳ. Trong đó, giá trị công nghiệp 4.195 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch, tăng 23,3% so cùng kỳ; xây dựng 3.284,3 tỷ đồng, đạt 63,3% kế hoạch, tăng 15% so cùng kỳ. Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng mạnh; các ngành nghề đạt giá trị cao như: May mặc, dăm gỗ xuất khẩu, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng... 

Hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ phát triển mạnh.Doanh thu thương mại - dịch vụ (giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.879,2 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch, tăng 19,2% so cùng kỳ.

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được quan tâm. Triển khai thực hiện Đề án đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.943,1 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch, tăng 4,2% so cùng kỳ.
 

Trụ sở UBND huyện Hoài Nhơn.
 

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, huyện đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 các xã Hoài Hải, Hoài Xuân, Hoài Mỹ, Hoài Đức, Hoài Phú; Lễ phát động cao điểm phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới; Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2020 gắn với triển khai thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020. Phối hợp tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch “Ngày Chủ nhật xây dựng huyện Hoài Nhơn sáng, xanh, sạch, đẹp” năm 2019.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả, huyện đã công khai quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến năm 2020 và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019.Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản được chú trọng. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất năm 2019; phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”….

Đồng thời, huyện không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,92%, tốt nghiệp THCS 98,72%.
 

Ông Nguyễn Chí Công - Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn.
 

Về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và giám sát chặt chẽ. Triển khai Kế hoạch liên tịch phát động phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết”. Tổ chức Hội nghị trực tuyến ra quân hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết”.

Ngoài ra, các công tác về xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, công tác thanh tra, tư pháp, tiếp công dân, quốc phòng, an ninh cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.vững bước thành công

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho biết: Để thực hiện tốt các tiêu chí đã đề ra, các ngành và địa phương cần tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt được, đề ra giải pháp thiết thực, phấn đấu đạt và vượt Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Đối với các tiêu chí đã đạt được cần nâng cao hơn nữa chất lượng tiêu chí. Chính quyền các cấp sát sao chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Về công nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài huyện. Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất - kinh doanh. Triển khai chương trình khuyến công năm 2019, đào tạo nghề cho người lao động gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hoá, theo dõi diễn biến giá cả thị trường. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết tiến độ xây dựng Trung tâm thương mại Bồng Sơn. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông, ngân hàng, vận tải, y tế, bảo hiểm...

Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy về phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch biển, văn hóa - lịch sử, làng nghề tại các địa phương có tiềm năng, tài nguyên du lịch. 

Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, cần tăng cường các biện pháp thú y, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc lúa, các loại cây trồng vụ Thu, vụ Mùa. Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp, trồng và khai thác rừng trồng hợp lý. Chú trọng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô.

Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, định hướng nghề cho học sinh. Tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020. Chú trọng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Chỉ đạo các trường tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, quản lý học sinh trong dịp hè, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, vi phạm pháp luật.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trực quan, treo Quốc kỳ nhân các ngày lễ, kỷ niệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh văn hóa, giải trí, dịch vụ internet. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả các thôn, khối phố, cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa. 
Bài và ảnh Châu Lê - Ngô Hằng
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định cộng nhận huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa và huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao UBND tỉnh Bình Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Hoài Nhơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Bằng việc nỗ lực huy động cả hệ thống chính trị tập trung cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tỉ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 99,6%, gần 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,5%, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 39 triệu đồng/người/năm, trở thành huyện đầu tiên của tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.