$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 14-03-2019 | 15:13GMT+7

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) 6/4/1949 * 6/4/2019: Vượt qua khó khăn, không ngừng trưởng thành

TBV - Thường Xuân là một trong 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, với tổng diện tích tự nhiên là 111.380,8 ha, trong đó đất rừng chiếm 90%, đất nông nghiệp 10%. Núi rừng Thường Xuân phần lớn là rừng đầu nguồn sinh thủy sông Chu, nhiều ngọn núi cao hùng vĩ nhất tỉnh Thanh Hóa tập trung ở vùng đất này, bởi vậy nơi đây có vị trí chiến lược quan trọng đối với tỉnh, với đất nước.
Kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh và ổn định, những năm gần đây đạt từ 15 - 17%/năm; đặc biệt năm 2018, giá trị sản xuất tăng 17,24%, mức cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Theo đó, thu nhập đầu người cũng không ngừng tăng lên.

Năm 2018 bình quân thu nhập 24,8 triệu đồng/người; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 34.869,8 tấn. Cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư theo chương trình, mục tiêu dự án của Nhà nước đã đem lại cho huyện Thường Xuân khả năng phát triển mới. Tất cả các xã, thị trấn đều thông đường ô tô, điện lưới Quốc gia được phủ khắp. Sự nghiệp văn hóa - xã hội tiếp tục được phát triển và nâng cao; toàn huyện có 63 trường học các cấp, có 29/59 trường chuẩn Quốc gia; mạng lưới y tế được xây dựng củng cố từ huyện xuống xã, 100% thôn, bản có nhân viên y tế, 12/17 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được thực hiện tốt, hằng năm có từ 70 - 80% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Thông qua cuộc vận động đã huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếp thu các giá trị văn hóa mới để hình thành sắc thái văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh biên giới hữu nghị Việt - Lào được duy trì phát triển.
 

Trung tâm thị trấn huyện Thường Xuân

Hệ thống chính trị được chăm lo củng cố, xây dựng; các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng thanh niên tạo nguồn kết nạp đảng. Đến nay, 100% khu dân cư đều có đảng viên và chi bộ đảng lãnh đạo, tổng số đảng viên toàn huyện là 5.147 đồng chí, 43 tổ chức cơ sở đảng, 238 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Các cấp ủy đảng thường xuyên phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… tạo được sự tin tưởng, đoàn kết, thống nhất trong đảng, trong nhân dân. Công tác tổ chức tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới công tác cán bộ. Tiến hành nhất thể hóa một số chức danh; luân chuyển và điều động cán bộ giữa các cơ quan cấp huyện, từ huyện về xã và từ địa phương này qua địa phương khác, gắn với thực hiện chủ trương cán bộ chủ chốt không phải người địa phương; sắp xếp, sáp nhập các thôn bản theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, công tác dân vận được chú trọng. Cấp ủy đảng thường xuyên theo dõi, nắm bắt các vấn đề bức xúc phát sinh ở cơ sở; xây dựng và duy trì tốt quy chế làm việc của cấp ủy, củng cố các đơn vị yếu kém…

Trải qua chặng đường 70 năm (1949 - 2019), Đảng bộ huyện Thường Xuân đã tổ chức 19 kỳ Đại hội, đưa ra các chủ trương, biện pháp và lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Dù trong điều kiên đất nước có chiến tranh hay trong điều kiện hòa bình, Đảng bộ huyện Thường Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy ý chí cách mạng, vượt lên thách thức khó khăn, nhờ đó đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Trong giai đoạn 1996 - 2018 cùng với cả nước, huyện Thường Xuân đẩy mạnh thực hiện CNH - HĐH quê hương. Huyện đã vận động, bố trí, sắp xếp cho hơn 7.000 hộ dân, trên 22.000 nhân khẩu tái định cư tại các huyện trong tỉnh và các tỉnh khu vực Tây Nguyên khi Nhà nước triển khai thực hiện dự án hồ chứa nước Cửa Đạt. Dự án hoàn thành và đi vào khai thác đã tạo ra diện mạo mới về kiến trúc hà tầng khu đô thị Cửa Đạt, mở ra triển vọng mới, tiềm năng mới cho phát triển du lịch sinh thái tâm linh. Huyện tranh thủ sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước; sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, sự cố gắng của nhân dân các dân tộc trong huyện, làm cho quê hương Thường Xuân từng bước “thay da, đổi thịt”, bước sang giai đoạn phát triển nhanh và bền vững.

Nhìn lại 70 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa đã giành được những thành tựu hết sức to lớn. Nhân dân không ngừng lao động sáng tạo, chuyển hóa từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tạo tiền đề vững chắc cho công cuộc CNH - HĐH. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng quê hương phát triển toàn diện. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh về mọi mặt, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng của đảng. Xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
 
Bài và ảnh Thanh Vân