$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ sáu, 25-10-2019 | 09:47GMT+7

Hưng Yên: 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

TBV - Vừa qua, UBND tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định số 2271/QĐ-UBND công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Hưng Yên hỗ trợ nông dân xây dựng nhiều mô hình sản xuất giỏi, góp phần xây dựng NTM.

Theo đó, UBND tỉnh đã công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 gồm: Trung Hòa, Minh Châu (Yên Mỹ); Hồng Tiến, Tứ Dân (Khoái Châu). Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh 100% số xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua, những năm tiếp theo, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu cụ thể cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã đạt tiêu chí NTM nâng cao; 10 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; có 10 khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu; 100% số huyện, thành phố, thị xã cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM...

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 30% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo tiêu chí mới; 20% số xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu; 20% số khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu có 50% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo tiêu chí mới; 30% số xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu; 40% số khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu...
Hưng Giang