$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 23-05-2019 | 09:56GMT+7

Hoạt động Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2019

TBV - Khu vực phía Bắc nước ta gồm 28 tỉnh, thành phố với tổng diện tích tự nhiên là 150.069,4 km2, chiếm 45,31% diện tích tự nhiên của cả nước; tổng dân số 41,01 triệu người, chiếm 44,25% dân số cả nước, mật độ dân số trung bình 273 người/km2 (Niên giám Thống kê năm 2016), trong đó: Vùng Trung du miền núi phía Bắc gồm 14 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, có diện tích tự nhiên 95.222,3 km2, chiếm 28,75% diện tích tự nhiên của cả nước; Vùng đồng bằng Sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh có diện tích tự nhiên 21.260,3 km2, chiếm 6,42% diện tích tự nhiên của cả nước; Vùng Bắc Trung Bộ gồm 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có diện tích tự nhiên 33.586,8km2, chiếm 10,14% diện tích tự nhiên của cả nước.
Từ thực tế triển khai và báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, công tác khuyến công ở 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã đạt được những chuyển biến mạnh mẽ. Trong đó, hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công giai đoạn, trên cơ sở cụ thể hoá kế hoạch bằng các đề án. Quy mô và chất lượng các đề án khuyến công ngày càng được nâng cao và có tác động rõ nét đến phát triển công nghiệp ở nông thôn. Lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp đã quan tâm đến hoạt động khuyến công trong vai trò khuyến khích thúc đẩy phát triển CNNT của các địa phương. Do đó, sự quan tâm ủng hộ về khuyến công ngày càng được tăng cường. Có địa phương đã bố trí ngân sách cấp huyện, thị xã hỗ trợ cho các đề án khuyến công. 

Đặc biệt, chương trình khuyến công đã hỗ trợ khuyến khích các cơ sở CNNT thúc đẩy sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ. Mặt khác, khuyến khích các cơ sở CNNT khai thác tốt tiềm năng nguồn nguyên liệu hiện có trên địa bàn các tỉnh, thành phố tạo ra giá trị sản xuất chung của ngành, sự chuyển dịch cơ cấu CNNT theo hướng công nghiệp hóa. Tạo cho các cơ sở CNNT và địa phương có những nhìn nhận tích cực về hiệu quả sự hỗ trợ của Nhà nước…
 

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cùng các đại biểu tham quan
 một số gian hàng SPCNNTTB giai đoạn 2014 - 2018

Kết quả thực hiện năm 2018

Tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2018 của cả nước là  298.300,98 triệu đồng; tổng kinh phí thực hiện 290.767,23 triệu đồng. Trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) được phê duyệt là 120.000 triệu đồng (thực hiện 118.579,29 triệu đồng, đạt 98,82% so với số kinh phí đã giao) Kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương (KCĐP) là 178.300,98 triệu đồng, thực hiện 172.187,94 triệu đồng, đạt 96,57% so với kế hoạch. 

Về kết quả thực hiện các đề án KCQG. Đối với công tác hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề cho người lao động được quan tâm đầu tư đúng mức giúp người lao động ổn định công việc, thu nhập và duy trì cuộc sống. Số lượng các cơ sở CNNT có nhu cầu đổi mới sản phẩm, mở rộng sản xuất cần tuyển thêm lao động lớn. Số người có nhu cầu được đào tạo nghề ngày càng gia tăng. 

Về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật: Kinh phí thực hiện nội dung này là 63.425,55 triệu đồng, chiếm 53,49% tổng kinh phí thực hiện. Trong đó: Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới đã hỗ trợ cho 35 cơ sở công nghiệp nông thôn với kinh phí hỗ trợ là 16.483,55 triệu đồng, chiếm 13,9 % tổng kinh phí thực hiện. Chương trình này đã thu hút một lượng lớn vốn đối ứng của các cơ sở CNNT trong việc mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm ngày càng có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; giảm dần cách tổ chức sản xuất tự phát, manh mún và kém hiệu quả chuyển dần từ sản xuất thủ công, bán thủ công, sang đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến.
 

Đại biểu thăm quan các gian hàng tại Hội nghị sơ kết chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 - 2019, ngày 24/4/2019 tại Hà Nội. 

Đặc biệt, năm 2018, Cục Công Thương Địa Phương (CTĐP) đã hỗ trợ kinh phí 46.942 triệu đồng, chiếm 39,59% tổng kinh phí thực hiện, cho nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, ứng dụng vào các khâu sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường cho 183 cơ sở công nghiệp nông thôn để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu; giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoặc tạo ra sản phẩm mới so với máy móc thiết bị cơ sở sản xuất đang sử dụng.

Về hỗ trợ liên doanh, liên kết hợp tác kinh tế và phát triển các cụm công nghiệp. Hỗ trợ đầu tư hạ tầng và lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp: Kinh phí thực hiện nội dung này là 19.397,95 triệu đồng, chiếm 16,36% tổng kinh phí thực hiện, gồm hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp tại 05 tỉnh Bình Thuận, Kon Tum, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An; Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 06 cụm công nghiệp tại các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Quảng Ngãi, Kon Tum, Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, Cục CTĐP và các đơn vị liên quan đã tổ chức một số hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp như Hội thảo công tác khuyến công và các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủ công mỹ nghệ trong điều kiện hội nhập; Hội thảo Hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị phát triển ngành thủ công mỹ nghệ....

Tình hình khuyến công 4 tháng đầu năm 2019

Tính đến hết tháng 4 năm 2019, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2019 được phê duyệt (bao gồm cả kinh phí KCQG và KCĐP) của 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan là 316.285,24 triệu đồng, tăng 8,78% so với thực hiện năm 2018 (290.767,23 triệu đồng). Trong đó: KCQG: Kinh phí được giao 140.000 triệu đồng, chiếm 44,26% tổng kinh phí (tăng 16,67% so với kế hoạch năm 2018 là 120.000 triệu đồng). Trong đó Bộ Tài chính chưa thống nhất phân bổ 35.936 triệu đồng, chiếm 25,67% tổng kinh phí được giao. Tính đến tháng 4 năm 2019 đã ký hợp đồng triển khai thực hiện được 37/128 đề án KCQG, với kinh phí 21.710 triệu đồng, ước đạt 20,86% so với kế hoạch KCQG đã được phân bổ năm 2019; KCĐP:Kinh phí được giao là 176.285,24 triệu đồng chiếm 55,74% tổng kinh phí (thấp hơn 1,13% so với kế hoạch năm 2018 là 178.300,98 triệu đồng).  

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2019 

Từ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2019, trong các tháng còn lại, cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chính như sau:

Một là, tiếp tục triển khai đồng bộ Chương trình hành động của ngành Công Thương về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, các Nghị quyết khác của Chính phủ, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và các Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

Hai là, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ làm cơ sở để xem xét đánh giá năng lực thực hiện và khen thưởng về công tác khuyến công năm 2019. Tổ chức nghiệm thu cơ sở và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công thực hiện trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định hiện hành. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đề án khuyến công. 

Ba là, thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019, thực hiện mục tiêu đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch các hoạt động khuyến công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Trên cơ sở các ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công được quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, tập trung rà soát nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng; xây dựng đề án điểm, đề án nhóm, đề án hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt cấp khu vực, cấp quốc gia đảm bảo có sự liên kết; có tác động lan tỏa. 

Bốn là, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cần tăng cường thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn. Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ lãnh đạo Trung tâm khuyến công và các phòng chuyên môn, chi nhánh cấp huyện, hệ thống khuyến công viên cấp huyện, xã đủ mạnh về số lượng và chất lượng. Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các Trung tâm Khuyến công để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… 

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng phương thức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cải tiến nội dung thông tin tuyên truyền để chuyển tải đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về cơ chế, chính sách, các hoạt động khuyến công và công nghiệp địa phương tới các cơ sở CNNT.

Sáu là, đẩy mạnh hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp của các Trung tâm khuyến công, tạo nguồn thu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, ngoài các hoạt động khuyến công theo đề án có hỗ trợ tài chính, cần tăng cường các hoạt động tư vấn hỗ trợ phi tài chính cho các cơ sở CNNT.

Bảy là, tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công; vừa phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của cả vùng.
Bài và ảnh Hoàng Vũ