$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 14-11-2019 | 10:07GMT+7

Hòa Bình: Chặng đường 10 năm Xây dựng Nông thôn mới

TBV - Hòa Bình là tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, với xuất phát điểm khi triển khai thực hiện chương trình Nông thôn mới của tỉnh là thấp, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa hình phức tạp, trình độ dân trí không đồng đều. Từ tình hình thực tế đó, tỉnh Hòa Bình luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng; có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phục vụ xây dựng nông thôn mới.
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở với quyết tâm chính trị cao và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả khả quan, các nội dung trọng tâm của Chương trình được triển khai hiệu quả mang lại những kết quả rõ nét: Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát huy hiệu quảđã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ các cấp và nhân dân; Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn; Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh đã và đang được thực hiện quyết liệt tại các địa phương, các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được triển khai bước đầu đạt hiệu quả; hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng hàng hoá tập trung tại huyện Cao Phong, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Thủy, vv... đem lại thu nhập cao cho người dân các địa phương bình quân từ 200-450 triệu đồng/ha/vụ; ..., 
 

Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
 

đến hết năm 2019 tỉnh Hoà Bình có 77/191 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40,3% số xã (hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết của tỉnh trước 1 năm), tăng 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới so với năm 2011 và tăng 46 xã so với kết quả đến hết năm 2015. Về đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (hoàn thành chỉ tiêu 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới  trước 02 năm theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ) và huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (vượt chỉ tiêu 200% về đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ); tăng 02 đơn vị cấp huyện so với xuất phát điểm năm 2011 và kết quả đến hết năm 2015. Ngoài ra, về số tiêu chí bình quân/xã: Bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã; tăng bình quân 10,6 tiêu chí/xã so với năm 2011; tăng bình quân 3,5 tiêu chí/xã so với kết quả đến hết năm 2015. Về số xã dưới 5 tiêu chí: Hết năm 2019 toàn tỉnh không có xã dưới 10 tiêu chí (hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết của tỉnh trước 1 năm và vượt kế hoạch theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ)
 

Người dân nhiệt tình đóng góp công sức xây dựng hệ thống giao thông.
 

Tỉnh Hòa Bình cũng phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ số xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới trên khoảng 85 xã. Các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; các khu dân cư phấn đấu đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn hộ phấn đấu đạt chuẩn Khu vườn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, duy trì, phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng chỉ tiêu về số tiêu chí bình quân chung của một xã là từ 15 tiêu chí/xã trở lên; không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Có 01 huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: Giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt 36 triệu đồng/người/năm trở lên.
Bài và ảnh Thanh Tuấn