$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 17-06-2019 | 10:19GMT+7

Báo chí cách mạng Việt Nam: Đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng và Nhà nước

TBV - Cách đây 94 năm, báo Thanh Niên - cơ quan tuyên truyền, cổ động của Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội ra số đầu tiên vào ngày 21/6/1925. Đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta, do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trực tiếp phụ trách công tác biên tập và cũng là cây viết chủ yếu. Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Bác đã sớm nhận ra thứ vũ khí đắc lực cho cách mạng là báo chí. Trải qua gần 60 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hơn 2.000 bài báo các loại, gần 300 bài thơ, gần 500 tranh truyện và ký.
Kể từ đó đến nay, trải qua 94 năm, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp  cách mạng  giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng và Nhà nước.

Trong suốt chiều dài lịch sử, báo chí luôn đóng góp tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia giám sát, phản biện, giúp các cơ quan ban ngành xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách. Báo chí cũng thể hiện vai trò của mình trong việc đấu tranh phòng chống tiêu cực tham nhũng, tham ô, tha hoá trong lối sống, đạo đức …

Báo Thời báo Làng nghề Việt - Cơ quan Trung ương Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; tiếng nói của các làng nghề, hội viên, Nghệ nhân cả nước, đã góp phần quan trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến làng nghề như: Bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, văn hóa làng nghề, những mô hình mới, cách làm mới, những điển hình tiên tiến trong xây dựng, phát triển làng nghề Việt Nam; đồng thời tuyên truyền, cổ vũ các giá trị và tài năng sáng tạo của các doanh nhân làng nghề; giới thiệu quảng bá các sản phẩm, các làng nghề, nghệ nhân và thợ giỏi tiêu biểu trên cả nước.

Tiến tới kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (2005 -2020), trong thời gian tới, với mục tiêu truyền tải thông tin, cung cấp các thông tin đa chiều về các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội… của đất nước, trong đó đi sâu vào các hoạt động đang diễn ra tại các làng nghề. Để hoàn thành nhiệm vụ nói trên, báo Thời báo Làng nghề Việt sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, cho đội ngũ cán bộ phóng viên, phải vững về chính trị giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về làng nghề bám sát tôn chỉ mục đích của tờ báo; Tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục như  câu chuyện làng nghề, làng nghề xưa và nay, mỗi làng một sản phẩm, môi trường làng nghề, dạy nghề khởi nghiệp, khuyến công, xây dựng nông thôn mới ... góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác do Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023 của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã đề ra.

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Thời báo Làng nghề Việt không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới toàn diện, năng động sáng tạo, đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi chương trình kế hoạch công tác năm 2019; coi trọng rèn luyện người phóng viên có năng lực, bản lĩnh, trình độ, chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, các làng nghề, hội viên. 

Phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm của người cầm bút, báo Thời báo Làng nghề Việt sẽ ngày càng phát huy vai trò và sứ mệnh của mình, đóng góp vào công cuộc đổi mới của đất nước và sự phát triển của làng nghề Việt Nam.

Chúc độc giả, các cộng tác viên cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, giành được nhiều thắng lợi mới.
Ban Biên tập