$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Tính đến ngày 15-9-2019, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia của toàn thành phố đạt 66,8%, về đích sớm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2020 là có từ 65% đến 70% số trường công lập đạt chuẩn. Tuy vậy, Hà Nội vẫn đang nỗ lực phấn đấu có thêm nhiều...
TBV - Ngày 1/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với UBND các quận, huyện, thị xã về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018 và kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019.