$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Tuần Văn hóa, Du lịch Hòa Bình sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 10/12/2019 với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, hấp dẫn, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, vùng đất, con người tỉnh Hòa Bình. đồng thời quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa du lịch của tỉnh...