$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Năm học 2020-2021, mức trần học phí cấp tiểu học và trung học phổ thông công lập chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội được điều chỉnh tăng 400.000 đồng/học sinh/tháng. Đây là nội dung trong Nghị quyết “Quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa...
TBV - Từ năm học 2020- 2021, các trường chất lượng cao của Hà Nội có thể sẽ tăng học phí sau quyết định của thành phố dự kiến được ban hành vào tháng 12/2019.
TBV - Mức trần học phí trường chất lượng cao của Hà Nội dự kiến sẽ tăng lên 3,9 - 4,1 triệu đồng/học sinh/tháng trong khi tại TPHCM, các trường tiên tiến phải xây dựng mức học phí bảo đảm phi lợi nhuận