$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Sáng 12/8 tại Trung tâm văn hóa huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai diễn ra buổi lễ “Tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010 – 2020” và công bố xã Tân Bình, Hiếu Liêm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.