$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định, việc thu phí là khó nhưng phải nghiên cứu, triển khai nhằm hạn chế phương tiện vào nội đô, dự kiến đến năm 2030 sẽ thực hiện.
TBV - 27 trạm BOT trên QL1 và đường Hồ Chí Minh thu phí không dừng để minh bạch hóa, tiện lợi cho lái xe.