$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - DN có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng nếu bán hàng dưới giá thành toàn bộ; mức cho vay với học sinh, sinh viên tăng lên 2,5 triệu đồng/tháng; Đổi USD tại tiệm vàng chỉ còn bị phạt từ cảnh cáo...là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2019.