$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Điểm sáng tạo nên động lực tăng trưởng kinh tế năm 2020 là những mảng kinh doanh khai thác thị trường nội địa với sức mua 100 triệu dân.
TBV - “Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 ước đạt 6,9 - 7%, là mức cao nhất trong 10 năm qua; dự báo năm 2019, GDP có thể tăng 7%” - đó là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Hội thảo công bố Báo cáo tổng quan thị trường tài chính Việt Nam năm 2018 do Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) tổ chức ngày...
TBV - Đánh giá cao nỗ lực, sự quyết liệt của Chính phủ trong điều hành và chi tiêu ngân sách, song khi thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế, xã hội (ngày 31/10), nhiều đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) cũng bày tỏ sự băn khoăn, thậm chí lo lắng trước tình trạng “tăng trưởng tăng giảm đột ngột, trái logic...