$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 1305/SVHTTDL-QLDSVH về việc tăng cường công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh.
TBV - Bộ VH,TT&DL vừa có văn bản số 1125/BHTTDL-DSVH gửi Sở VH,TT&DL/Sở VH-TT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.