$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Với gần 90% thí sinh lần đầu tiên góp mặt, Liên hoan tài năng trẻ ca trù Hà Nội lần thứ hai năm 2019 tiếp tục thắp lên những hy vọng mới cho hành trình hồi sinh nghệ thuật ca trù. Qua đó từng bước đưa di sản ra khỏi danh mục di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn...