$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Đi xem rước kiệu Thánh ở lễ hội truyền thống, hay đi lễ ở Đình, Chùa, Đền, Miếu, các khu di tích lịch sử văn hoá… Thường thấy những chiếc Lọng, Tàn, Tán, những tấm Bành voi, Bành ngựa những tấm y môn, cửa võng… Đều dùng những tấm chân chỉ hạt bột, hoặc chân chỉ quả chữ Thọ là tấm dường tết...