$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - “Ngày hội Di sản Văn hóa, Du lịch năm 2019” là sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của làng nghề truyền thống Việt Nam thông qua những Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, phong tục tập quán, những nét văn hóa đặc trưng của làng nghề...
TBV - Chủ đề của “Ngày hội Di sản Văn hóa, Du lịch Việt Nam - năm 2019” đó là: “Di sản văn hóa trong hội nhập và phát triển”. Đây là một sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng, nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị các di sản văn hoá đặc sắc của Việt Nam, thông qua những di sản văn hóa vật thể và phi...
TBV - Sáng nay 12/11/2019, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã họp triển khai Kế hoạch “Ngày hội Di sản Văn hóa, Du lịch Việt Nam năm 2019”.