$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Nên thiết lập giờ giấc ngủ ổn định, cắt giảm đường, bảo vệ da, hạn chế uống rượu bia, thuốc lá và tập thể dục.