$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Sau loạt bài phản ánh của Thời báo Làng nghề Việt về hiện tượng khai thác gỗ trái phép trên diện rộng xảy ra trên địa bàn Vườn Quốc gia Cúc Phương quản lý và sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục Lâm Nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ban giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương đã quyết định...