$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến cáo, tại mỗi gia đình cần thực hiện 10 nguyên tắc sau để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm mùa mưa lũ.
TBV - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp thủy lợi tăng cường kiểm tra, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai năm 2019.