$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Dự án Khu nghỉ dưỡng Spa Cây Bồ Đề tại Đảo Kẻ Xiết, hồ Đồng Mô, xã Sơn Đông, TX. Sơn Tây, Hà Nội, do Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền (viết tắt là Tập đoàn Trường Tiền) đầu tư thông qua công ty con là Công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô (tiền thân là Công ty CP Khu nghỉ mát Deleo).