$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã thành lập một Bộ mới có tên gọi “Bộ Triển vọng” (Ministry of Possibilities) với đặc tính “độc nhất vô nhị” là cơ quan chính phủ này sẽ không có Bộ trưởng.