$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Mường Tè là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu, diện tích đứng đầu tỉnh, xuất phát điểm về hạ tầng kinh tế - xã hội của khu vực nông thôn của huyện thấp so với bình quân chung của tỉnh. Do vậy, việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM là hết sức khó khăn. Song, huyện luôn...