$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Tính đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ đã thực hiện thu đạt trên 219 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ 2018. Số người có thẻ Bảo hiểm y tế là 273.875 người, đạt 86,01%.
TBV - Hiện nay, giao dịch hồ sơ điện tử được đánh giá là khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính. Bởi vậy, huyện Chương Mỹ phấn đấu đến 30/6/2019 sẽ đạt 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử về lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp với...
TBV - UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch số 21 về tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. 
TBV - Vừa qua, UBND huyện Chương Mỹ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT); hướng dẫn rà soát lao động và phát hành thẻ BHYT năm 2019.