$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Chiều 10/9, tại Bộ Công thương địa phương tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về lễ tôn vinh, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia và triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019, sự kiện do Cục Công thương địa phương và Bộ công thương phối hợp tổ...