$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Thời hạn thực hiện nghĩa vụ công an là 24 tháng; Lệ phí cấp thẻ Căn cước công dân từ 30.000 đồng; Giáo viên mầm non được học cách quản lý cảm xúc bản thân...là một loạt trong những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2019.
TBV - Từ 01/7/2019, các quy định về tăng lương cơ sở, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp xã hội… sẽ có hiệu lực thi hành.
TBV - Giảm số lượng của cán bộ, công chức cấp xã; say rượu có thể không được lên máy bay; có 640 loại thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị...là một loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019.
TBV - Quy định dùng thẻ tín dụng, siết quy định về ô tô nhập khẩu, thu tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm....Đó là những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2018.
TBV - Phát wifi miễn phí, chất lượng tại sân bay; cấm bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet; đổi mới điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá...là những chính sách có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2017.