$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Là xã đồi gò bán sơn địa của huyện Ba Vì, Sơn Đà có 5 thôn gồm Khê Thượng, Đan Thê, Bằng Y, Chí Phú, Yên Thịnh. Địa hình của xã khá phức tạp, vừa có vùng đồng bằng dân cư đông đúc ven Sông Đà, thế mạnh cho canh tác nông nghiệp, vừa có vùng đồi gò nửa núi, nửa đồi phù hợp cho phát triển kinh tế lâm...