$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Trước phản ánh gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế đợt II năm 2018 của Trung tâm Y tế huyện Tiên Du làm chủ đầu tư có dấu hiệu giá sản phẩm cao hơn ngoài thị trường, đơn vị trúng thầu có năng lực yếu… Thế nhưng tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Tiên Du không cung cấp thông tin tài liệu...