$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Du lịch Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng nhanh bậc nhất Việt Nam trong một thập kỷ qua. Công thức thành công của thành phố miền Trung này là gì?
TBV - Năm 2018, ngành Du lịch Thành phố tăng trưởng cả về chất lượng và số lượng. Sự thành công đó đến từ việc tiếp nối đà tăng trưởng năm 2017, để năm 2018 Thành phố tiếp tục tổ chức thành công các sự kiện lớn, nỗ lực đưa ra những sản phẩm du lịch mới nhằm quảng bá hình ảnh, con người và thu hút...