$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Theo thống kê, toàn TP hiện đã hình thành được 148 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, có 44 mô hình do các hợp tác xã (HTX) tham gia đầu tư, quản lý. Ứng dụng công nghệ cao đang được xem là hướng đi cho phát triển kinh tế tập thể, nhờ mang lại giá trị kinh tế vượt trội.
TBV - Đây là chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại hội nghị “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các hợp tác xã nông nghiệp”, trong bối cảnh Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới (NTM) bước vào những yêu cầu bức thiết, trong đó sản xuất nông nghiệp ứng dụng...
TBV - Được sự bảo trợ của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Chăn nuôi và Thực phẩm Hàn Quốc (MAFRA), Quỹ xúc tiến chuyển giao nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc (FACT), Cục Ứng dụng và Phát triển khoa học công nghệ (SATI - MOST) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Công ty CP BSR Việt Nam tổ chức sự kiện “Thương mại...
TBV - Vào đầu tháng 2 khi đi thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ngân hàng Nhà nước vận động các ngân hàng thương mại xây dựng gói hỗ trợ tín dụng trị giá 100.000 tỷ đồng để phát triển việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông...
TBV - Trồng hoa chất lượng cao ở xã Chiềng Xôm, TP.Sơn La (Sơn La) đang cho thu nhập cao gấp 4 – 5 lần so với trồng lúa. Người dân địa phương không chỉ được hưởng lợi kinh tế từ trồng hoa, họ còn trở thành những công nhân nông nghiệp lành nghề, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
TBV - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận về xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam. Theo đó, Chính phủ sẽ hoàn thiện thể chế chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đầu tư các khu nông nghiệp công nghệ cao ở tất cả các địa phương trên cả nước, không bắt buộc...