$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ ba, 28-01-2020 | 08:27GMT+7

Rà soát cơ sở vật chất để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

TBV - Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 28-11-2019 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở đang chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thực hiện việc rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở các nhà trường.
Cụ thể, các đơn vị có trách nhiệm đánh giá thực trạng quy mô mạng lưới trường lớp, học sinh; xác định quy mô, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học... Trên cơ sở tổng hợp về thực trạng cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn toàn thành phố, Sở sẽ tham mưu, đề xuất UBND thành phố có kế hoạch về nguồn kinh phí nhằm hỗ trợ các nhà trường chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, các đơn vị ưu tiên đầu tư phòng học đối với cấp tiểu học theo hướng bảo đảm mỗi lớp có một phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Hiện toàn thành phố có 772 trường tiểu học với gần 762.000 học sinh; tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt 96,5%.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 trên cả nước.
Theo HNM