$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 13-02-2020 | 15:47GMT+7

Ngành Y tế tỉnh Hưng Yên: Quyết liệt trong công tác bảo vệ môi trường

TBV - Trong những năm qua, mạng lưới y tế cơ sở tại Hưng Yên đã và đang được củng cố và nâng cấp, cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị y tế được chú trọng đầu tư. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đặc biệt quan tâm chỉ đạo và ngày càng được cải thiện, từ đó người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao.
Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-TTG ngày 22/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành Y tế tỉnh Hưng Yên, trong thời gian vừa qua cùng với quá trình phát kinh tế - xã hội thì công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Hưng Yên cũng chịu những áp lực lớn. Do vậy, vấn đề quản lý và Bảo vệ môi trường đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Vì thế, công tác quản lý của ngành y tế về chất thải y tế trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực và thành tựu quan trọng được bệnh nhân và xã hội ghi nhận.
 
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, hiện nay các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế của tỉnh hầu hết đã quan tâm thực hiện theo các quy định về bảo vệ môi trường trong cơ sở. Toàn bộ các bệnh viện của tỉnh đã lập Đề án bảo vệ môi trường và xây dựng kế hoạch quản lý chất thải hàng năm theo quy định. Ngoài ra, những năm gần đây ngân sách tỉnh đã hỗ trợ một phần kinh phí cho ngành y tế tỉnh Hưng Yên để thực hiện quan trắc môi trường và các hoạt động khác tại các  bệnh viện. 
 

Khuôn viên xanh - sạch - đẹp của BVĐK tỉnh Hưng Yên tạo không khí thoáng đãng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
 
 
Với mục tiêu giúp các cơ sở y tế cải thiện điều kiện về vệ sinh môi trường, xử lý chất thải y tế, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Từ đó, hàng năm Sở Y tế Hưng Yên đều triển khai các văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện công tác thu gom, phân loại và quản lý chất thải y tế theo quy định.
 
Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cũng thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn các văn bản chính sách pháp luật về quản lý chất thải y tế cho các bệnh viện đến đơn vị trực thuộc Sở từ cấp tỉnh huyện đến cấp xã và bệnh viện tư nhân, phòng khám…
 

Phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
 
Công tác phân loại chất thải rắn y tế cũng được ngành y tế Hưng Yên sát sao, chỉ đạo kiểm tra ở các cơ sở y tế đều thực hiện phân loại chất thải rắn y tế theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. Cùng với đó, các cơ sở y tế đều ký hợp đồng với Công trình đô thị và Công ty URENCO 11 trong việc vận chuyển rác thải y tế nguy hại đến khu xử lý tập trung. 
 
 Thời gian qua, được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương đã đầu tư hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế, một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ra khỏi cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 13 cơ sở có hệ thống xử lý nước thải đang hoạt động, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Tâm thần kinh, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Y tế: Kim Động, Khóai Châu, Tiên Lữ, Ân Thi, Văn Lâm, Văn Giang. Các cơ sở y tế còn lại chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế theo quy định. 
 
Đối với công tác kiểm tra, giám sát về quản lý chất thải y tế, hàng năm Sở Y tế có văn bản chỉ đạo yêu cầu các đơn vị tự tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại, thu gom rác thải y tế. Cùng với đó, Sở Y tế đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thường xuyên tham gia kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
 

Ngành y tế Hưng Yên thường xuyên có những buổi tập huấn về quy định quản lý chất thải y tế.
 
Xác định công tác quản lý chất thải y tế, xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch-Đẹp, bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng luôn được đặt lên hàng đầu, do vậy thời gian tới ngành Y tế Hưng Yên vẫn tiếp tục đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế cho các cơ sở y tế chưa có hệ thống để đảm bảo nước thải đầu ra đạt quy chuẩn theo quy định. Nâng cao nhận thức của cán bộ ngành y tế về công tác quản lý chất thải y tế bảo vệ môi trường thông qua hình thức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền. Ngoài ra, tăng cường thực hiện phân loại, lưu giữ chất thải rắn y tế theo đúng Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. Duy trì quan trắc môi trường định kỳ theo quy định tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành y tế tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp, chế tài để thực hiện hiệu quả các mục tiêu Bảo vệ môi trường bệnh viện trên quan điểm phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng “Xanh - Sạch - Đẹp” và phát triển bền vững.     
 
                                                                                    Bài và ảnh Thanh Tuấn