$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 21-03-2019 | 10:50GMT+7

Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên tuyền, tư vấn pháp luật cho người lao động

TBV - Vừa qua, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác  tư vấn pháp luật (TVPL) năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng tới dự và phát biểu chỉ đạo.  
Báo cáo tại hội nghị, bà Vũ Thị Hương- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm) cho biết, năm 2018, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các Ban LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng triển khai kế hoạch hoạt động; lồng ghép tuyên truyền, tư vấn pháp luật với công tác phát triển đoàn viên, giải quyết tranh chấp lao động, công tác kiểm tra liên ngành với hoạt động tổ chức tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Viên chức, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm thất nghiệp tới CNVCLĐ.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Trung tâm đã thực hiện tư vấn trực tiếp tại trụ sở cho 275 người về những nội dung của Luật cán bộ công chức, Luật Viên chức, Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp… và một số lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các bên khi tham gia quan hệ lao động. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện tư vấn qua các hình thức khác như: tư vấn qua điện thoại, tư vấn thông qua website của LĐLĐ Thành phố và hộp thư điện tử của Trung tâm tới rộng rãi đoàn viên, CNVCLĐ.
 

Kểm tra về an toàn thực phẩm tại các Lễ hội.

Đặc biệt, trong năm, Trung tâm đã phối hợp với LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức 5 cuộc đối thoại và 85 cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới người lao động cho khoảng 14.000 CNVCLĐ đồng thời phối hợp với một số đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở tư vấn giải quyết các tranh chấp lao động; tư vấn tham gia xây dựng nội quy lao động đối với đơn vị doanh nghiệp chưa có CĐCS.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Đình Hùng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác TVPL của Trung tâm nói riêng và các cấp công đoàn Thủ đô nói chung năm 2018. Đồng tình với những chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội đặt ra trong năm 2019, đồng chí Lê Đình Hùng cũng yêu cầu trong thời gian tới, hoạt động của Trung tâm cần tập trung vào những trọng điểm, có tính đột phá và sáng tạo hơn như: Trung tâm cần chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng bên; Trung tâm cần có những sáng kiến trong hoạt động như lựa chọn một ngày trong tháng làm ngày TVPL lưu động để đến với cơ sở; phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động, tạo uy tín để có nhiều đơn vị, doanh nghiệp chủ động tìm tới “đặt hàng“ TVPL.

Năm 2019, Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội đặt ra 10 nhiệm vụ, 6 giải pháp và phấn đấu thực hiện 4 chỉ tiêu như: có 100% tư vấn viên của Trung tâm, thành viên các tổ tư vấn pháp luật công đoàn cấp trên cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tư vấn pháp luật; tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho khoảng 10.000 CNLĐ, đoàn viên công đoàn tại 70 đơn vị, doanh nghiệp; hỗ trợ tổ chức 05 cuộc đối thoại giữa CNLĐ, đại diện công đoàn và cơ quan quản lý nhà nước.
Bài và ảnh Phạm Diệp