$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 07-03-2019 | 10:38GMT+7

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

TBV - Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp. vừa qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019.
Theo đó, năm 2019, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tập trung tuyên truyền 4 nội dung trọng tâm. Trước hết, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn như: Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2012; Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012, Luật BHXH, BHYT, Bộ Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, Luật Phòng cháy chữa cháý, Luật Thủ đô…

Cùng đó, các cấp công đoàn Thủ đô tập trung tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, các văn bản pháp luật mới ban hành; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; các chủ trương, chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND liên quan kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, không có tệ nạn ma túy, mại dâm trong CNVCLĐ.
 

Cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn Hà Nội tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho CNLĐ khu công nghiệp Bắc Thăng Long.
 

Đặc biệt, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề năm 2019 của Thành phố “năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chủ đề năm 2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; tuyên truyền sâu rộng 02 Bộ quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng của UBND Thành phố.

Ngoài ra, các cấp công đoàn Thủ đô cũng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến doanh nghiệp và CNVCLĐ; Tuyên truyền về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Hiệp định tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương hiệu lực từ 14/1/2019, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu, pháp luật cộng đồng ASEAN.

Các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới CNVCLĐ sẽ được các cấp công đoàn Thủ đô tiến hành bằng các hình thức đa dạng như: Tuyên truyền thông qua hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, loa truyền thanh, bản tin, cấp phát tài liệu, thông qua hội nghị tọa đàm, hội thảo, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hội thi tìm hiểu, thi trắc nghiệm, thi viết, hội thi sân khấu hóa…

Các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức các điểm tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật tại các khu công nghiệp, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tại các doanh nghiệp đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các tủ sách pháp luật tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân cũng như tiếp tục quan tâm đầu tư trang bị, cập nhật thêm các đầu sách pháp luật mới nhằm nâng cao chất lượng hệ thống tủ sách pháp luật các cơ sở.

Cùng đó, các cấp công đoàn sẽ phối hợp với cơ quan liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật, xử lý các vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đẩy mạnh tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Riêng LĐLĐ Thành phố sẽ phối hợp với Sở Văn hóa thể thao Hà Nội, Ban An toàn giao thông Hà Nội, Sở Tư pháp Hà Nội đưa các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền an toàn giao thông, văn hóa giao thông và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. LĐLĐ Thành phố cũng sẽ tổ chức các Hội thi tìm hiểu pháp luật, hội diễn, hội thi sân khấu hóa, hội thi ứng dụng công nghệ thông tin gắn với các nội dung tuyên truyền, phổ biến gáo dục pháp luật thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.
Bài và ảnh Phạm Diệp